БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити културно – историјске околности. У уверењу да ће такав прилог следити Урбанистички завод се одлучио на овај први корак верујући да ће ова публикација помоћи данашњим Београђанима да се лепше представе свету као и да боље разумеју себе.

Поједине стране ове публикације можете погледати овде
Део 1 (pdf, 1.7 MB)
Део 2  (pdf, 1.3 MB)

Публикација је штампана у ограниченом тиражу и није у слободној продаји.
Уколико сте заинтересовани, комплетну публикацију можете погледати у нашој библиотеци.