Magazin INFO 41

TEMA BROJA – JUBILEJ 70 godina planiranja u Urbanističkom zavodu Beograda

Sadržaj:

 • Novi brutalizam zgrade Urbanističkog zavoda
 • Sećanje na Milutina Glavičkog
 • Milutin Glavički: „Od plana ka planiranju“
 • Plan turističkih zona i lokacija grada Beograda
 • PDR za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka – celina 2
 • PGR naselje Barajevo – faza 1, gradska opština Barajevo
 • PGR za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin
 • Projekti sektora za saobraćaj u 2017. Godini
 • PGR za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, II etapa) – celina TO „Novi Beograd“
 • PDR gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković – Gradska opština Voždovac
 • Veliki gradski saobraćajni projekti u planskoj dokumentaciji
 • 26. Salon urbanizma
 • Poseta gradonačelnika Beograda Urbanističkom zavodu Beogradska
 • Nagrada grada Beograda za 2016. Godinu
 • Povelja APPS Urbanističkom zavodu Beograda
 • BINA 2017
 • Kustosi izložbe „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980“ u poseti Zavodu
 • Gostovanje kolega sa Tehnološkog univerziteta zapadne Pomeranije (West Pomeranian University of Technology), Šćećin, Poljska
 • Implementacija Nove urbane agende
 • Radionica i simpozijum „Belgrade in plural“
 • Podrška planiranju održivog urbanog razvoja Beograda
 • Planski dokumenti usvojeni tokom 2017. godine

Godina XV – broj 41
Izdaje: Urbanistički zavod Beograda, JUP
Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor
Redakcija: dr Žaklina Gligorijević, Zorica Kosović, Milica Joksić, Ana Graovac, Jelena Đerić
Urednik: Marija Lalošević

Tiraž: 500
Vizuelni identitet: Radoš Vuković
Korektura: Milja Vuković
Tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević
Štampa: SAJNOS, Novi Sad
Periodika: godišnje

Saradnici u ovom broju:
dr Žaklina Gligorijević, Ana Graovac, Jelena Đerić, Maja Joković Potkonjak, Radmila Grubišić, Vesna Trivan, Milan Cvetković, Predrag Krstić, Dragan Mihajlović, dr Zoran Žegarac, Ivan Miletić, Emil Dimitrov, Zoran Mišić, Dijana Filipović, Marija Lalošević, Andrea Đorđević, Sanja Đorđević, dr Siniša Trkulja, Dragoslav Pavlović, Milica Joksić, Marija Kosović, Tanja Potkonjak

Fotografije:
Ana Glavički (lična arhiva), Wolfgang Thaler, dr Siniša Trkulja, arhiva Urbanističkog zavoda Beograda, web sajt Grada Beograda, web sajt manifestacije BINA, web sajt Turističke organizacije Beograda, web sajt Svetske banke, fotografije autora priloga