Магазин ИНФО 41

ТЕМА БРОЈА – ЈУБИЛЕЈ 70 година планирања у Урбанистичком заводу Београда

Садржај:

 • Нови брутализам зграде Урбанистичког завода
 • Сећање на Милутина Главичког
 • Милутин Главички: „Од плана ка планирању“
 • План туристичких зона и локација града Београда
 • ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка – целина 2
 • ПГР насеље Барајево – фаза 1, градска општина Барајево
 • ПГР за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин
 • Пројекти сектора за саобраћај у 2017. Години
 • ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО „Нови Београд“
 • ПДР гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић – Градска општина Вождовац
 • Велики градски саобраћајни пројекти у планској документацији
 • 26. Салон урбанизма
 • Посета градоначелника Београда Урбанистичком заводу Београдска
 • Награда града Београда за 2016. Годину
 • Повеља АППС Урбанистичком заводу Београда
 • БИНА 2017
 • Кустоси изложбе „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980“ у посети Заводу
 • Гостовање колега са Технолошког универзитета западне Помераније (West Pomeranian University of Technology), Шћећин, Пољска
 • Имплементација Нове урбане агенде
 • Радионица и симпозијум „Belgrade in plural“
 • Подршка планирању одрживог урбаног развоја Београда
 • Плански документи усвојени током 2017. године

Година XV – број 41
Издаје: Урбанистички завод Београда, ЈУП
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Редакција: др Жаклина Глигоријевић, Зорица Косовић, Милица Јоксић, Ана Граовац, Јелена Ђерић
Уредник: Марија Лалошевић

Тираж: 500
Визуелни идентитет: Радош Вуковић
Коректура: Миља Вуковић
Техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић
Штампа: SAJNOS, Нови Сад
Периодика: годишње

Сарадници у овом броју:
др Жаклина Глигоријевић, Ана Граовац, Јелена Ђерић, Маја Јоковић Поткоњак, Радмила Грубишић, Весна Триван, Милан Цветковић, Предраг Крстић, Драган Михајловић, др Зоран Жегарац, Иван Милетић, Eмил Димитров, Зоран Мишић, Дијана Филиповић, Марија Лалошевић, Андреа Ђорђевић, Сања Ђорђевић, др Синиша Тркуља, Драгослав Павловић, Милица Јоксић, Марија Косовић, Тања Поткоњак

Фотографије:
Ана Главички (лична архива), Wolfgang Thaler, др Синиша Тркуља, архива Урбанистичког завода Београда, web сајт Града Београда, web сајт манифестације БИНА, web сајт Туристичке организације Београда, web сајт Светске банке, фотографије аутора прилога