Изложба: БЕОГРАДСКО САЈМИШТЕ – ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ

Изложба “Београдско Сајмиште – Повратак у будућност” је део већег пројекта Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Музеја града Београда, који је покренут на иницијативу Секретаријата за инвестиције града Београда. Пројекат се реализује у оквиру мастер курса “Студио М02У – Пројекат – Партиципативни урбани дизајн” у којем су поред студената, наставника и сарадника са Архитектонског факултета и кустоса из Музеја града Београда узеле учешћа и бројне реномиране институције из јавног, приватног и друштвеног сектора, као и бројни професори и врхунски експерти из земље и иностранства.

Циљ ове изложбе је да се, коришћењем најадекватнијих традиционалних, али и најсавременијих мултимедијалних техника презентације, најширој јавности скрене пажња на карактеристике, значај и вредност како архитектуре Београдског Сајмишта тако и међународних и националних сајамских изложби које су, у оквиру овог простора, биле реализоване у периоду од отварања 1937. године, па до нацистичког бомбардовања Београда 6. априла 1941. године, односно до почетка ИИ светског рата, када је намена овог простора из корена промењена у злогласни концентрацони логор.

На изложби су представљени студентски радови реконструкције појединачних павиљона и развојних фаза укупног комплекса Сајмишта, као и најинтересантнији фрагменти најважнијих сајамских изложби. Изложени материјал је настао као резултат опширних истраживања доступне оригиналне грађе (цртежа, планова, фотографија, филмских записа, новинских чланака, сведочења и сл.) из збирки Музеја града Београда, Историјског архива Београда, Југословенске кинотеке, Етнографског музеја, Музеја аутомобила, као и из приватних збирки и колекција.

У фазама које следе након отварања и током трајања изложбе, коришћењем различитих партиципативних метода и техника, студентски тимови ће уз интердисциплинарну помоћ експерата и најрелевантнијих стејкхолдера, наставити рад у правцу истраживања одрживих развојних могућности овог комплексног урбаног простора, а у циљу формирања понуде адекватног урбаног дизајна за простор Београдског сајмишта, у условима строге споменичке заштите, али и актуелних потреба савременог коришћења.

БЕОГРАДСКО САЈМИШТЕ

Идеја о оснивању београдског сајма која потиче из периода пре Првог светског рата, из различитих разлога, међу којима и немогућности проналажења адекватне локације, реализована је тек 1937. године. Ангажманом Друштва за приређивање сајма и изложби, као удружења привредних организација, и уз помоћ београдске Општине, за простор Сајмишта одређен је терен на левој обали Саве. Тиме је Београд заправо започео своје ширење на територију данашњег Новог Београда.

Предуслов подизању Сајмишта на потпуно неизграђеном терену уз саму реку били су многобројни радови попут исушивања и насипања земљишта, увођења водовода, канализације и струје, као и грађења комплетне саобраћајне инфраструктуре.

Изградњу на Сајмишту Друштво је започело у лето 1936. године, сопственим средствима, донацијама и кредитима. Пројекат Сајмишта и пет југословенских павиљона израдили су архитекти Техничког одељења београдске Општине: Рајко Татић, Ђорђе Лукић и Миливој Тричковић. Поред ових, саграђени су и павиљони Италије, Румуније, Чехословачке, Мађарске, Турске и Немачке, као и велики број приватних павиљона, укупно 42.

Београдско сајмиште започело је са радом у предвиђеном року, септембра 1937. године, отварањем Првог међународног јесењег сајма узорака.