РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. фебруара до 8. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. марта 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780094-rani-javni-uvid—pdr-za-gasifikaciju-delova-opstine-rakovica_2/

ИЗМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

Због техничке грешке, до које је дошло, приликом објављивања огласа у дневном листу „Вечерње новости“, (оглас је објављен 9. фебруара 2021. године уместо 8. фебруара 2021. године), мењају се чланови 1. и 4. огласа тако да гласе: РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 25. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. фебруара 2021. године. 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780059-izmena-termina-odrzavalja-ranog-javnog-uvida-povodom-pdr-za-izgradnju-kcs-cukarica-nova/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 24. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 24. фебруара 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779639-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-kcs-/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. јануара до 8. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. фебруара 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779256-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-sireg-podrucja-uz-knez-mihailovu-ulicu-gradska-opstina-stari-grad/

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ТРАСЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ И УЛИЦА: КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ, БАЛКАНСКЕ И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе Савске и Дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски Венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 25. јануара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778902-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-trase-tunelske-veze-savske-i-dunavske-padine-i-ulica-kraljice-natalije-balkanske-i-gavrila-principa-gradska-opstina-savski-venac/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – I ФАЗА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX ) – I фаза обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. децембра 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. децембра 2020. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778307-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave—grad-beograd-celine-i-xix—i-faza/

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ И ОДЛАГАЊУ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Обавештење о прекиду и одлагању Раног јавног увида поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар.

Нови термин за одржавање Раног јавног увида биће оглашен накнадно.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776429-obavestenje-o-prekidu-i-odlaganju-ranih-javnih-uvida-javnog-uvida-i-javne-sednice/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРЕМЧИЦА ЗА ДЕО БЛОКОВА 186 И 187, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 187, Градска општина Чукарица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 21. септембра до 5. октобра 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 5. октобра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776138-rani-javni-uvid-povodom-izmena-i-dopuna-pdr—sremcica/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 31 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 1. до 15. септембра 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 15. септембра 2020. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775503-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-31-u-novom-beogradu/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације Блока 39, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. јула 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 27. јула 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774616-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-39/