Urbanizam Beograda 1/2

Urbanistički zavod Beograda ponovo publikuje „Urbanizam Beograda”.

Teme prvog (dvo)broja su Plan generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda i Analiza razvoja šinskih sistema u Beogradu. Pored nešto opširnije obrađenih tema broja dali smo prikaz nekih od usvojenih planova, pohvalili se nagradama koje smo za naš profesionalni rad dobili, ukratko prikazali saradnju sa akademskim institucijama, ostavili utiske sa urbanističkih putovanja i za kraj dali rezime i pregled usvojenih planskih dokumenata i strateških procena.

O tome zašto i kako ponovo „Urbanizam Beograda”, a ne više „INFO”, pročitajte u Uvodniku časopisa.

Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor

Urednik: dr Marija Lalošević

Redakcija: Gordana Lučić, Zorica Kosović, Jadranka Živković, Vladimir Vujičić, Vesna Teofilović, Igor Teofilović, Andrea Đorđević, Ana Vučić

Vizuelni identitet, tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević

Preuzmite Urbanizam Beograda 1/2

BEOGRAD U MAPAMA I PLANOVIMA OD XVIII DO XXI VEKA

Kroz karte i planove moguće je pratiti kako su generacije naših prethodnika doživljavale i osmišljavale život oko ušća dveju reka. Radi potpunijeg razumevanja graditeljskih odluka neophodno je, da ponovimo, uvažiti kulturno – istorijske okolnosti. U uverenju da će takav prilog slediti Urbanistički zavod se odlučio na ovaj prvi korak verujući da će ova publikacija pomoći današnjim Beograđanima da se lepše predstave svetu kao i da bolje razumeju sebe.

Pojedine strane ove publikacije možete pogledati ovde
Deo 1 (pdf, 1.7 MB)
Deo 2  (pdf, 1.3 MB)

Publikacija je štampana u ograničenom tiražu i nije u slobodnoj prodaji.
Ukoliko ste zainteresovani, kompletnu publikaciju možete pogledati u našoj biblioteci.

Staro beogradsko sajmište kao staro jezgro Novog Beograda

Multimedijalni projekat
povodom 60 godina Urbanističkog zavoda Beograda (1948-2008)

Ovaj projekat je jedan u nizu od planiranih tokom jubilarne 2008. godine.

U okviru Salona arhitekture 2008. Urbanistič­ki zavod Beograda i Društvo urbanista Beograda (DUB) su priredili tematsku izložbu o Sta­rom beogradskom sajmištu. Izložba je konceptualni nastavak rada na izložbi koja je realizovana i postavljena, prošle, 2007. godine u okviru manifestacije “Dani evropske baštine” u glavnom holu Urbanističkkog zavoda Beograda i reprezentovala je kulturnu baštinu Beograda. Zbog same teme, izložba je imala zapažen uspeh, pa je ovo nastavak promovisanja ideje o važnosti i značaju teme, kao i upoznavanja šire javnosti o istorijatu i mogućnostima koje ova lokacija pruža.

Programom, koji se odvijao tokom trajanja izložbe, osim radionica koncipiran je i razgovor o mogućnostima razvoja zone Starog beo- gradskog sajmišta. Moderator razgovora je bila prof.dr Ružica Bogdanović, a u razgovoru su učestvovali stručnjaci različith profila, koji dolaze iz različitih institucija. Predstavljen je koncept izložbe, kao i realizacija radionica tokom njenog trajanja.

Sa ciljem promovisanja ideje među mladima, studenti različitih fakulteta uključeni su u realizaciju, to je učinjeno Programom radionica u okviru izložbe, a njihov rad i doprinos prezentiran je, kako na izložbi, tako će i prezentacija tokom odvijanja radionica biti zabeležena u publikaciji koja je pripremljena i izlazi iz štampe nakon zatvaranja izložbe. O značaju edukacije nije potrebno posebno govoriti, naročito u vreme kada metodološki pristup konceptu održivog razvoja kao ključan i važan stav prepoznaje edukaciju kako aktera u procesu rada na donošenju odluka, tako i šire javnosti, odnosno korisnika.

Održane su radionica studenata arhitekture, sa vizijom mogućeg na ovom prostoru, radionica fotografije, zapisi sa terena koja nam pre­dočava stanje lokacije, radionica scenografije, koja je predstavila omaž predstavi izvodenoj u ateljeu slikara Miće Popovicća na Starom sajmistu 1956. a poslednja radionica – performans za zatvaranje izložbe su fragmenti pomenute predstave “Čekajući Godoa” studenta režije i glume.

Bezbednija mesta

Sistem planiranja i prevencije kriminala

Naslov orginala:

-Safer Places –The Planning System and Crime Prevention-
Office of the Deputy Prime Minister
Eland House
Bressenden Place
London SW1E 5DU
www.odpm.gov.uk 

Home Office
50 Queen Anne`s Gate
London SW1H 9AT
www.homeoffice.gov.uk

Činjenica je da se preventiva kriminala i nasilja može sprovesti kroz elemente urbanističkog planiranja i projektovanja, što je i apso­lutni trend u razvijenim zemljama sveta. Pove­ćanje sigurnosti i mobilnosti korisnika javnih prostora, svakako je imperativ savr­menog društva. Ovom prilikom smo se odlu­čili za prezen­tovanje iskustava Velike Britanije, zemlje koja je u teorijskom, zakonodavnom i praktičnom delu ove teme dosta postigla. Svi nazivi, navodi i pozivi na planska i zakonska dokumenta i stan­darde odnose se na britanski sistem planiranja, ali lako se mogu naći pa­ralele (ali i razlike) u odnosu na sistem koji mi poznajemo. Na kraju priručnika dat je pojmovnik koji detaljno objašnjava sve korišćene izraze.

Kompletan priručnik
Bezbednija mesta Sistem planiranja i prevencije kriminala

SIGURNIJI JAVNI PROSTOR

Studija o bezbednosti javnih gradskih prostora u Beogradu

Cilj ovog projekta i istraživanja koji je njegov sastavni deo je skretanje pažnje stručne i šire javnosti na ovaj aspekt života u gradskim celinama. Time se otvara mogućnost za pokretanje i sprovođenje niza akcija koje mogu da poboljšaju i unaprede opštu sigurnost, bezbednost i komfor u korišćenju javnih gradskih prostora, te Beograd na taj način promovišu u zemlji, regionu i svetu.

Posle bazične procene bezbednosti prostora, signalizacije «crnih tačaka» u gradu, može se nastaviti sa uspostavljanjem mreže bezbednih javnih prostora, iniciranjem i sprovođenjem projekata za njihovo opremanje i rekonstrukciju, sve do predloga nagrađivanja uspešnih realizacija. Cilj je da se nizom brzih i jednostavnih akcija unapredi bezbednost građana i posetilaca, a u smislu nesumljive perspektivnosti i popularnosti srpske prestonice.

Kompletan priručnik