Урбанизам Београда

Урбанистички завод Београда поново публикује „Урбанизам Београда”.

О томе зашто и како поново „Урбанизам Београда”, а не више „ИНФО”, прочитајте у Уводнику првог (дво)броја часописа.

За издавача: мр Весна Тахов, Директор

Уредник: др Марија Лалошевић

Редакција: Гордана Лучић, Зорица Косовић, Јадранка Живковић, Владимир Вујичић, Весна Теофиловић, Игор Теофиловић, Андреа Ђорђевић, Ана Вучић

Визуелни идентитет, техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић

Преузмите Урбанизам Београда

БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити културно – историјске околности. У уверењу да ће такав прилог следити Урбанистички завод се одлучио на овај први корак верујући да ће ова публикација помоћи данашњим Београђанима да се лепше представе свету као и да боље разумеју себе.

Поједине стране ове публикације можете погледати овде
Део 1 (pdf, 1.7 MB)
Део 2  (pdf, 1.3 MB)

Публикација је штампана у ограниченом тиражу и није у слободној продаји.
Уколико сте заинтересовани, комплетну публикацију можете погледати у нашој библиотеци.

Старо београдско сајмиште као старо језгро Новог Београда

Мултимедијални пројекат
поводом 60 година Урбанистичког завода Београда (1948-2008)

Овај пројекат је један у низу од планираних током јубиларне 2008. године.

У оквиру Салона архитектуре 2008. Урбанистич­ки завод Београда и Друштво урбаниста Београда (ДУБ) су приредили тематску изложбу о Ста­ром београдском сајмишту. Изложба је концептуални наставак рада на изложби која је реализована и постављена, прошле, 2007. године у оквиру манифестације “Дани европске баштине” у главном холу Урбанистичкког завода Београда и репрезентовала је културну баштину Београда. Због саме теме, изложба је имала запажен успех, па је ово наставак промовисања идеје о важности и значају теме, као и упознавања шире јавности о историјату и могућностима које ова локација пружа.

Програмом, који се одвијао током трајања изложбе, осим радионица конципиран је и разговор о могућностима развоја зоне Старог бео- градског сајмишта. Модератор разговора је била проф.др Ружица Богдановић, а у разговору су учествовали стручњаци различитх профила, који долазе из различитих институција. Представљен је концепт изложбе, као и реализација радионица током њеног трајања.

Са циљем промовисања идеје међу младима, студенти различитих факултета укључени су у реализацију, то је учињено Програмом радионица у оквиру изложбе, а њихов рад и допринос презентиран је, како на изложби, тако ће и презентација током одвијања радионица бити забележена у публикацији која је припремљена и излази из штампе након затварања изложбе. О значају едукације није потребно посебно говорити, нарочито у време када методолошки приступ концепту одрживог развоја као кључан и важан став препознаје едукацију како актера у процесу рада на доношењу одлука, тако и шире јавности, односно корисника.

Одржане су радионица студената архитектуре, са визијом могућег на овом простору, радионица фотографије, записи са терена која нам пре­дочава стање локације, радионица сценографије, која је представила омаж представи изводеној у атељеу сликара Миће Поповицћа на Старом сајмисту 1956. а последња радионица – перформанс за затварање изложбе су фрагменти поменуте представе “Чекајући Годоа” студента режије и глуме.

Безбеднија места

Систем планирања и превенције криминала

Наслов оргинала:

-Safer Places –The Planning System and Crime Prevention-
Office of the Deputy Prime Minister
Eland House
Bressenden Place
London SW1E 5DU
www.odpm.gov.uk 

Home Office
50 Queen Anne`s Gate
London SW1H 9AT
www.homeoffice.gov.uk

Чињеница је да се превентива криминала и насиља може спровести кроз елементе урбанистичког планирања и пројектовања, што је и апсо­лутни тренд у развијеним земљама света. Пове­ћање сигурности и мобилности корисника јавних простора, свакако је императив савр­меног друштва. Овом приликом смо се одлу­чили за презен­товање искустава Велике Британије, земље која је у теоријском, законодавном и практичном делу ове теме доста постигла. Сви називи, наводи и позиви на планска и законска документа и стан­дарде односе се на британски систем планирања, али лако се могу наћи па­ралеле (али и разлике) у односу на систем који ми познајемо. На крају приручника дат је појмовник који детаљно објашњава све коришћене изразе.

Kompletan priručnik
Bezbednija mesta Sistem planiranja i prevencije kriminala

СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Студија о безбедности јавних градских простора у Београду

Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у градским целинама. Тиме се отвара могућност за покретање и спровођење низа акција које могу да побољшају и унапреде општу сигурност, безбедност и комфор у коришћењу јавних градских простора, те Београд на тај начин промовишу у земљи, региону и свету.

После базичне процене безбедности простора, сигнализације «црних тачака» у граду, може се наставити са успостављањем мреже безбедних јавних простора, иницирањем и спровођењем пројеката за њихово опремање и реконструкцију, све до предлога награђивања успешних реализација. Циљ је да се низом брзих и једноставних акција унапреди безбедност грађана и посетилаца, а у смислу несумљиве перспективности и популарности српске престонице.

Комплетан приручник