Magazin INFO 42

INFO 42

Godina XV – broj 42.
feb 2018 – dec 2018.
ISSN 1451-5393
Izdaje: Urbanistički zavod Beograda, JUP
Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor
Urednik: Marija Lalošević
Redakcija: dr Žaklina Gligorijević, Zorica Kosović, Milica Joksić, Ana Graovac, Jelena Đerić

Dizajn: Radoš Vuković
Tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević
Štampa: SAJNOS, Novi Sad
Tiraž: 500
Periodika: Godišnje

Saradnici u ovom broju:
dr Žaklina Gligorijević, Milica Joksić, Marija Lalošević, Ana Graovac, Jadranka Živković, Jelena Đerić, Predrag Krstić, Mirjana Nedeljković, Mila Milovanović, Željka Nikolić, Dragoslav Pavlović, Stevan Tomić, Andrea Đorđević, Sanja Đorđević, Marija Kosović, Tamara Tahov, Milena Solujić, Marina Božić, mr Jelena Marinković, Sonja Kostić

Naslovna strana:
Kolektiv Urbanističkog zavoda Beograda

Magazin INFO 41

TEMA BROJA – JUBILEJ 70 godina planiranja u Urbanističkom zavodu Beograda

Sadržaj:

 • Novi brutalizam zgrade Urbanističkog zavoda
 • Sećanje na Milutina Glavičkog
 • Milutin Glavički: „Od plana ka planiranju“
 • Plan turističkih zona i lokacija grada Beograda
 • PDR za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka – celina 2
 • PGR naselje Barajevo – faza 1, gradska opština Barajevo
 • PGR za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin
 • Projekti sektora za saobraćaj u 2017. Godini
 • PGR za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu (I faza, II etapa) – celina TO „Novi Beograd“
 • PDR gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković – Gradska opština Voždovac
 • Veliki gradski saobraćajni projekti u planskoj dokumentaciji
 • 26. Salon urbanizma
 • Poseta gradonačelnika Beograda Urbanističkom zavodu Beogradska
 • Nagrada grada Beograda za 2016. Godinu
 • Povelja APPS Urbanističkom zavodu Beograda
 • BINA 2017
 • Kustosi izložbe „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980“ u poseti Zavodu
 • Gostovanje kolega sa Tehnološkog univerziteta zapadne Pomeranije (West Pomeranian University of Technology), Šćećin, Poljska
 • Implementacija Nove urbane agende
 • Radionica i simpozijum „Belgrade in plural“
 • Podrška planiranju održivog urbanog razvoja Beograda
 • Planski dokumenti usvojeni tokom 2017. godine

Godina XV – broj 41
Izdaje: Urbanistički zavod Beograda, JUP
Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor
Redakcija: dr Žaklina Gligorijević, Zorica Kosović, Milica Joksić, Ana Graovac, Jelena Đerić
Urednik: Marija Lalošević

Tiraž: 500
Vizuelni identitet: Radoš Vuković
Korektura: Milja Vuković
Tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević
Štampa: SAJNOS, Novi Sad
Periodika: godišnje

Saradnici u ovom broju:
dr Žaklina Gligorijević, Ana Graovac, Jelena Đerić, Maja Joković Potkonjak, Radmila Grubišić, Vesna Trivan, Milan Cvetković, Predrag Krstić, Dragan Mihajlović, dr Zoran Žegarac, Ivan Miletić, Emil Dimitrov, Zoran Mišić, Dijana Filipović, Marija Lalošević, Andrea Đorđević, Sanja Đorđević, dr Siniša Trkulja, Dragoslav Pavlović, Milica Joksić, Marija Kosović, Tanja Potkonjak

Fotografije:
Ana Glavički (lična arhiva), Wolfgang Thaler, dr Siniša Trkulja, arhiva Urbanističkog zavoda Beograda, web sajt Grada Beograda, web sajt manifestacije BINA, web sajt Turističke organizacije Beograda, web sajt Svetske banke, fotografije autora priloga

Magazin INFO 39/40

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA (CELINE 1-19)

Sadržaj

 • Studija kapaciteta i tipologije izgradnje na prostoru leve obale Save
 • Analiza varijantnih rešenja tunelske veze Savske i Dunavske padine
 • PDR za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Vanizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula
 • PDR za izgradnju vangradskog toplovoda od TE-TO „Nikola Tesla” u Obrenovcu do TO „Novi Beograd”, gradske opštine Obrenovac, Surčin i Novi Beograd
 • Forum urbanum 2016
 • Susreti planera 2016
 • Salon urbanizma 2016
 • Nagrade Inženjerske komore Srbije za izuzetno dostignuće u struci
 • Usvojeni planovi u 2016

Štampu magazina INFO 39/40 finansijski je pomogla
Inženjerska komora Srbije

Godina XIII – broj 39/40.
jan 2016 – dec 2016.
ISSN 1451-5393

Izdaje:
Javno urbanističko preduzeće
Urbanistički zavod Beograda
Palmotićeva 30
Telefon redakcije: 3331-502
www.urbel.com

Za izdavača:
v.d. direktora mr Vesna Tahov

Urednik:
Marija Lalošević

Redakcija:
mr Aleksandar Vučićević
Zorica Kosović
dr Nataša Danilović Hristić
dr Zoran Žegarac
Sanja Đorđević
Milica Joksić
Predrag Krstić
Aleksandra Vezmar

Dizajn, tehničko uređenje i priprema za štampu:
Radoš Vuković

Korektura:
Milja Vuković

Štampa:
Print-Promet,
Kraljevo

Tiraž:
500

Periodika:
Godišnje

Saradnici u ovom broju:
Sanja Đorđević, Ana Graovac, Predrag Krstić, Marija Milovanović, Nadežda Kovačević, Vojislav Milić, dr Zoran Žegarac, Ivan Miletić, Jovan Urošević, dr Nataša Danilović Hristić, dr Žaklina Gligorijević, Ivana Lazin, mr Aleksandar Vučićević, Milica Joksić, Marija Lalošević, Relja Ivanić

Naslovna strana:
Urbanistički zavod Beograda
Foto: Relja Ivanić
Fotografija je deo postavke koja je prikazana u okviru izložbe „Beogradski Brutalizam“, održane u galeriji „Kolektiv“ aprila 2016. godine.