Магазин ИНФО 42

ИНФО 42

Година XV – број 42.
феб 2018 – дец 2018.
ISSN 1451-5393
Издаје: Урбанистички завод Београда, ЈУП
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Уредник: Марија Лалошевић
Редакција: др Жаклина Глигоријевић, Зорица Косовић, Милица Јоксић, Ана Граовац, Јелена Ђерић

Дизајн: Радош Вуковић
Техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић
Штампа: SAJNOS, Нови Сад
Тираж: 500
Периодика: Годишње

Сарадници у овом броју:
др Жаклина Глигоријевић, Милица Јоксић, Марија Лалошевић, Ана Граовац, Јадранка Живковић, Јелена Ђерић, Предраг Крстић, Мирјана Недељковић, Мила Миловановић, Жељка Николић, Драгослав Павловић, Стеван Томић, Андреа Ђорђевић, Сања Ђорђевић, Марија Косовић, Тамара Тахов, Милена Солујић, Марина Божић, мр Јелена Маринковић, Соња Костић

Насловна страна:
Колектив Урбанистичког завода Београда

Магазин ИНФО 41

ТЕМА БРОЈА – ЈУБИЛЕЈ 70 година планирања у Урбанистичком заводу Београда

Садржај:

 • Нови брутализам зграде Урбанистичког завода
 • Сећање на Милутина Главичког
 • Милутин Главички: „Од плана ка планирању“
 • План туристичких зона и локација града Београда
 • ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка – целина 2
 • ПГР насеље Барајево – фаза 1, градска општина Барајево
 • ПГР за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин
 • Пројекти сектора за саобраћај у 2017. Години
 • ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО „Нови Београд“
 • ПДР гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић – Градска општина Вождовац
 • Велики градски саобраћајни пројекти у планској документацији
 • 26. Салон урбанизма
 • Посета градоначелника Београда Урбанистичком заводу Београдска
 • Награда града Београда за 2016. Годину
 • Повеља АППС Урбанистичком заводу Београда
 • БИНА 2017
 • Кустоси изложбе „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980“ у посети Заводу
 • Гостовање колега са Технолошког универзитета западне Помераније (West Pomeranian University of Technology), Шћећин, Пољска
 • Имплементација Нове урбане агенде
 • Радионица и симпозијум „Belgrade in plural“
 • Подршка планирању одрживог урбаног развоја Београда
 • Плански документи усвојени током 2017. године

Година XV – број 41
Издаје: Урбанистички завод Београда, ЈУП
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Редакција: др Жаклина Глигоријевић, Зорица Косовић, Милица Јоксић, Ана Граовац, Јелена Ђерић
Уредник: Марија Лалошевић

Тираж: 500
Визуелни идентитет: Радош Вуковић
Коректура: Миља Вуковић
Техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић
Штампа: SAJNOS, Нови Сад
Периодика: годишње

Сарадници у овом броју:
др Жаклина Глигоријевић, Ана Граовац, Јелена Ђерић, Маја Јоковић Поткоњак, Радмила Грубишић, Весна Триван, Милан Цветковић, Предраг Крстић, Драган Михајловић, др Зоран Жегарац, Иван Милетић, Eмил Димитров, Зоран Мишић, Дијана Филиповић, Марија Лалошевић, Андреа Ђорђевић, Сања Ђорђевић, др Синиша Тркуља, Драгослав Павловић, Милица Јоксић, Марија Косовић, Тања Поткоњак

Фотографије:
Ана Главички (лична архива), Wolfgang Thaler, др Синиша Тркуља, архива Урбанистичког завода Београда, web сајт Града Београда, web сајт манифестације БИНА, web сајт Туристичке организације Београда, web сајт Светске банке, фотографије аутора прилога

Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19)

Садржај

 • Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве
 • Анализа варијантних решења тунелске везе Савске и Дунавске падине
 • ПДР за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до улице Ванизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
 • ПДР за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
 • Forum urbanum 2016
 • Сусрети планера 2016
 • Салон урбанизма 2016
 • Награде Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће у струци
 • Усвојени планови у 2016

Штампу магазина ИНФО 39/40 финансијски је помогла
Инжењерска комора Србије

Година XIII – број 39/40.
јан 2016 – дец 2016.
ISSN 1451-5393

Издаје:
Јавно урбанистичко предузеће
Урбанистички завод Београда
Палмотићева 30
Телефон редакције: 3331-502
www.urbel.com

За издавача:
в.д. директора мр Весна Тахов

Уредник:
Марија Лалошевић

Редакција:
мр Александар Вучићевић
Зорица Косовић
др Наташа Даниловић Христић
др Зоран Жегарац
Сања Ђорђевић
Милица Јоксић
Предраг Крстић
Александра Везмар

Дизајн, техничко уређење и припрема за штампу:
Радош Вуковић

Коректура:
Миља Вуковић

Штампа:
Print-Promet,
Краљево

Тираж:
500

Периодика:
Годишње

Сарадници у овом броју:
Сања Ђорђевић, Ана Граовац, Предраг Крстић, Марија Миловановић, Надежда Ковачевић, Војислав Милић, др Зоран Жегарац, Иван Милетић, Јован Урошевић, др Наташа Даниловић Христић, др Жаклина Глигоријевић, Ивана Лазин, мр Александар Вучићевић, Милица Јоксић, Марија Лалошевић, Реља Иванић

Насловна страна:
Урбанистички завод Београда
Фото: Реља Иванић
Фотографија је део поставке која је приказана у оквиру изложбе „Београдски Брутализам“, одржане у галерији „Колектив“ априла 2016. године.