JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOABRAĆAJNI POTEZ UMP-A OD SAOBRAĆAJNICE T6 DO PANČEVAČKOG MOSTA – SEKTOR 3, OD IZLASKA IZ TUNELA U DR MILUTINA IVKOVIĆA DO ČVORA „ŠUMICE”, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VOŽDOVAC, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice”, gradske opštine Savski venac i Voždovac, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 14. decembra do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 18. marta 2021. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice”, gradske opštine Savski venac i Voždovac| Grad Beograd (beograd.rs)

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU ULICA: MOKROLUŠKE, MIŠKA JOVANOVIĆA, KRALJEVAČKE I ZAPLANJSKE, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 14. decembra do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 11. marta 2021. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Javni uvid u Nacrt PDR dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac| Grad Beograd (beograd.rs)

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 20, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za deo Bloka 20, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 14. decembra do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 11. februara 2021. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778317-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-bloka-20-gradska-opstina-novi-beograd/

PROCEDURA ODRŽAVANJA JAVNIH UVIDA I JAVNIH SEDNICA ZA VREME PANDEMIJE

  1. Komisija za planove Skupštine grada Beograda će održavati javne sednice u toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, a prema kojima, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana.
  2. Učestvovanjem 1 (jednog) predstavnika ispred grupe građana koja je podnela primedbe je opravdano i dovoljno da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe i norme koje podrazumevaju javnost u procesu usvajanja planova i pravo zainteresovanih lica da se na javnoj sednici izjasne pred Komisijom za planove, što će biti i tonski zabeleženo.
  3. Komisija za planove ima obavezu da poštuje mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i nema osnova za drugačije postupanje prilikom održavanja javnih sednica u prostorijama Gradske uprave. Kako bi se omogućio nesmetani rad Komisije i najpovoljniji uslovi za održavanje javnih i zatvorenih sednica Komisije, preporuka je da sednicama prisustvuje minimalan broj predstavnika obrađivača, javnih preduzeća, državnih organa i institucija, odnosno samo oni čije prisustvo je neophodno

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778311-procedura-odrzavanja-javnih-uvida-i-javnih-sednica-za-vreme-pandemije/

 

TERMIN ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE

TERMIN ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeve, Velikih stepenica i Kosančićevog venca, Gradska opština Stari grad, održaće se 17. decembra 2020. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska br. 42.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778072-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca-stari-grad/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM – TRANSFER STANICE U MLADENOVCU, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije centra za upravljanje komunalnim otpadom – transfer stanice u Mladenovcu, Gradska opština Mladenovac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića br. 6, Mladenovac, od 23. novembra do 23. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 14. januara 2021. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića br. 6, Mladenovac.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 23. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777848-javni-uvid-u-nacrt-pdr-centra-za-upravljanje-komunalnim-otpadom—transfer-stanice-u-mladenovcu-gradska-opstina-mladenovac-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU TS 110/35 KV „BEOGRAD 44“ (SURČIN) I NADZEMNOG VODA 110 KV ZA POVEZIVANJE PLANIRANE TS NA POSTOJEĆI NADZEMNI VOD 110 KV (BR. 104/2) I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NADZEMNIH VODOVA, GRADSKE OPŠTINE SURČIN I NOVI BEOGRAD

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV „Beograd 44“ (Surčin) i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojeći nadzemni vod 110 kV (BR. 104/2) i rekonstrukciju postojećih nadzemnih vodova, Gradske opštine Surčin i Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Surčin, Ul. Vojvođanska br. 79, od 9. novembra do 10. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 24. decembra 2020. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u Gradskoj opštini Surčin, Ul. Vojvođanska br. 79.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777535-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-i-rekonstrukciju-nadzemnih-voda-surcin-i-novi-beograd/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: BRAĆE KRSMANOVIĆ, TREVNIČKE I KARAĐORĐEVE, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica Braće Krsmanović, Travničke i Karađorđeve, Gradska opština Savski venac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. novembra do 2. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 22. decembra 2020. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 2. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777352-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-blok-izmedju-ulica-brace-krsmanovic-travnicke-i-karadjordjeve-go-savski-venac_2/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU KUMODRAŠKOG POTOKA I NASELJA „PADINA“, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja „Padina“, Gradska opština Voždovac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. novembra do 3. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 28. januara 2021. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 3. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777387-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-kumodraskog-potoka-i-naselja-padina-go-vozdovac_2/

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA MAKIŠKOG POLJA, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, Gradska opština Čukarica, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 26. oktobra do 27. novembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 15. decembra 2020. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. novembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777148-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-dela-makiskog-polja-cukarica_2/