ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦТРОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАРАЂОРЂЕВЕ, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ И КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са предметним Нацртом измена и допуна плана одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 27. јула 2021. године, у 8 часова.

Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1784841-obavestenje-o-nastavku-javne-sednice/

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, одржаће се 29. јуна 2021. године, са почетком у 13 часова у просторијама Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату).

Обавештење о термину одржавању јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, у вези са нацртом плана детаљне регулације, ГО Нови Београд | Град Београд (beograd.rs)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма, Градска општина Савски Венац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 31. маја до 29. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 15. јула 2021. године, у 13 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783533-javni-uvid-u-nacrt-pdr-bloka-izmedju-banjickog-venca-goleske-rajka-mitica-i-generala-pavla-jurisica-sturma/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 KV НАДЗЕМНИX ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV БР. 117/1 У ТС „БЕОГРАД 3“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за расплет 220 KV надземних водова и увођење надземног вода 110 KV бр. 117/1 у ТС „Београд 3“, Градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 24. маја до 22. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 13. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783276-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-rasplet-220-kv-nadzemnih-vodovoda-i-uvodjenje-nadzemnog-voda-110-kv-br-117-1—cukarica-rakovica-vozdovac/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, Градске општине Стари град и Палилула, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 17. маја до 15. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 1. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 15. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783021-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-linijski-park—stari-grad-i-palilula_2/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације грађевиског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) – (I фаза – 1. етапа), обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 12. маја до 15. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 24. Ју       на 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 15. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782762-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave—grad-beorad/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 12. маја до 10. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 6. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен на сајту Урбанистичкиог завода Београда:

ПДР подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина Врачар.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782916-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-ulica-milesevske-tomasa-jeza-pozarevacke-i-radoslava-grujica-gradska-opstina-vracar/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комплекса зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина Чукарица, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 12. маја до 10. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 6. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен на сајту Урбанистичког завода Београда

План детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина чукарица.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782948-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-komercijalne-zone-izmedju-ulica-jablanicke-vinogradskog-venca-i-kompleksa-decje-ustanove-gradska-opstina-cukarica/

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦТРОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШКА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛЕЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 13. маја 2021. године, у 13 часова.

Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782537-obavestenje-o-terminu-odrzavanja-javne-sednice—nacrt-plana-detaljne-regulacije-dela-podrucja-izmedju-ulica-mokroluske-miska-jovanovica-kraljevavacke-i-zaplanjske-go-vozdovac_2/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВИШЊИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације насеља Вишњица, Градска општина Палилула, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 26. априла до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 1. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. маја 2021. године.

Текст и графика плана

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782428-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regualcije—visnjica/