ИЗМЕНА ТЕРМИНА ЈАВНE СЕДНИЦЕ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део Блока 20, Градска општина Нови Београд, која је заказана за 11. фебруар 2021. године у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 ОДЛАЖЕ СЕ ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА.

Термин одржавања јавне седнице биће оглашен накнадно. 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779858-obavestenje-o-odlaganju-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-plana-detaljne-regulacije-za-deo-bloka-20-go-novi-beograd/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ“ И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут“ и аеродрома „Никола Тесла“, Градска општина Нови Београд, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске управе Сурчин, Војвођанска бр.79,  од 1. фебруара до 5. марта 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 25. марта 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Сурчин, Војвођанска бр.79.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 5. марта 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779348-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-izmedju-privredne-zone-autoput-i-aerodroma-nikola-tesla-gradska-opstina-novi-beograd_2/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СОАБРАЋАЈНИ ПОТЕЗ УМП-А ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА – СЕКТОР 3, ОД ИЗЛАСКА ИЗ ТУНЕЛА У ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА ДО ЧВОРА „ШУМИЦЕ”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације за соабраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице”, градске општине Савски венац и Вождовац, са извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 14. децембра до 20. јануара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 18. марта 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за соабраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице”, градске општине Савски венац и Вождовац| Град Београд (beograd.rs)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МОКРОЛУШКЕ, МИШКА ЈОВАНОВИЋА, КРАЉЕВАЧКЕ И ЗАПЛАЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, Градска општина Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 14. децембра до 20. јануара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 11. марта 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, Градска општина Вождовац| Град Београд (beograd.rs)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за део Блока 20, Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 14. децембра до 20. јануара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 11. фебруара 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778317-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-bloka-20-gradska-opstina-novi-beograd/

ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

  1. Комисија за планове Скупштине града Београда ће одржавати јавне седнице у току трајања пандемије у свему у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије, a према којима, у затвореном простору, на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. У складу са наведеним мерама, на јавној седници, по сваком поднетом поднеску, може да учествује само 1 (један) изабрани представник групе потписаних грађана.
  2. Учествовањем 1 (једног) представника испред групе грађана која је поднела примедбе је оправдано и довољно да би се испоштовале све законске одредбе и норме које подразумевају јавност у процесу усвајања планова и право заинтересованих лица да се на јавној седници изјасне пред Комисијом за планове, што ће бити и тонски забележено.
  3. Комисија за планове има обавезу да поштује мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и нема основа за другачије поступање приликом одржавања јавних седница у просторијама Градске управе. Како би се омогућио несметани рад Комисије и најповољнији услови за одржавање јавних и затворених седница Комисије, препорука је да седницама присуствује минималан број представника обрађивача, јавних предузећа, државних органа и институција, односно само они чије присуство је неопходно

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778311-procedura-odrzavanja-javnih-uvida-i-javnih-sednica-za-vreme-pandemije/

 

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари град, одржаће се 17. децембра 2020. године, са почетком у 13 часова у просторијама Градске општине Стари град, Београд, Македонска бр. 42.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778072-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca-stari-grad/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ – ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У МЛАДЕНОВЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац, од 23. новембра до 23. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 14. јануара 2021. године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Младеновац, Јанка Катића бр. 6, Младеновац.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 23. децембра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777848-javni-uvid-u-nacrt-pdr-centra-za-upravljanje-komunalnim-otpadom—transfer-stanice-u-mladenovcu-gradska-opstina-mladenovac-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35 КV „БЕОГРАД 44“ (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 КV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 КV (БР. 104/2) И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 кV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 кV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 кV (БР. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, Градскe општинe Сурчин и Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Сурчин, Ул. Војвођанска бр. 79, од 9. новембра до 10. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 24. децембра 2020. године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у Градској општини Сурчин, Ул. Војвођанска бр. 79.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. децембра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777535-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-i-rekonstrukciju-nadzemnih-voda-surcin-i-novi-beograd/

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРЕВНИЧКЕ И КАРАЂОРЂЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. новембра до 2. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 22. децембра 2020. године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 2. децембра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777352-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-blok-izmedju-ulica-brace-krsmanovic-travnicke-i-karadjordjeve-go-savski-venac_2/