Магазина ИНФО – Издања 2011. године

33/2011
април 2011.

„Студија високих објеката Београда“, важна је и актуелна за град Београд, и биће основ за планирање и изградњу већ кроз План генералне регулације Београда. Стога је представљамо од стране стручног тима Завода. Основни разлог за израду Студије су ограничења висинске регулације на читавој територији Генералног плана Београда 2021, односно потреба да се утврде зоне могуће изградње, и предлог процедура за разматрање, планирање, пројектовање и изградњу високих објеката у Београду.

Технологија вода / Студија високих објеката /Бетон хала / Обнова уништене аутентичности / Искуства Јапана / DOCOMOMO Србија / Конкурс за вртиће