Magazina INFO – Izdanja 2010. godine

27-28/2010
oktobar 2009 – mart 2010.

JAVNI PROSTORI

Sadržaj:

Tema broja
03 Studija javnih prostora
45 Uređenje i oprema javnih gradskih prostora – analiza javnih prostora Starog Grada
60 Javni prostori – sociokulturološki aspekt
66 Tretman javnih prostora u Generalnom planu Beograda
69 Javni prostori i životna sredina
74 SUMMARY
76 Oslobađanje zaposednutih gradova – evropska iskustva
80 Bliski susreti sa zgradama

Usvojeni planovi
92 Plan detaljne regulacije za područje privredne zone ”Autoput” u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu (“Službeni list grada Beograda” broj 61/2009)
100 Plan generalne regulacije područja između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevar Despota Stefana, Vojvode Dobrnjca, Venizelosove i Knez Miletine, opština Stari grad (“Službeni list grada Beograda” broj 58/2009)
103 Plan detaljne regulacije naselja Banjica (kompleks između ulica: Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka – opština Voždovac) I faza (“Službeni list grada Beograda” broj 58/2009)

Prikazi
114 Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima Međunarodni naučni skup, Kosovska Mitrovica, 8-11. X 2009.
116 Kaiša Forum Madrid (Caixa Forum Madrid) Paseo del Prado (Paseo del Prado), Madrid, Španija
120 18. Salon urbanizma, Niš


30/2010
april, maj, jun 2010.

Beogradski urbanistički informacioni sistem – BUrIS

Sadržaj:

Tema broja
03 Beogradski urbanistički informacioni sistem – BUrIS

Usvojeni planovi
22 Plan detaljne regulacije područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Topalovićeve, Križanićeve, Mis Irbijeve (Zage Malivuk), Paje Jovanovića i Milinka Kušića – Opština Zvezdara
(”Službeni list grada Beograda” br. 7/2010)
26 Plan detaljne regulacije za komercijalnu zonu zapadno od Ibarske magistrale (od petlje na Labudovom brdu do petlje sa Kružnim putem), Opština Čukarica (”Službeni list grada Beograda” br. 14/2010)
30 Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Majdanska čukarica, Vase Stajića, Paštrovićeve i Visoke, Opština Čukarica
(„Službeni list grada Beograda“ broj 14/2010)

Prikazi
34 Naučno-stručni skup
”LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA“, Ivanjica, 21-22. maj 2010.
35 Konferencija
”DEGRADIRANI PROSTORI & EKOREMEDIJACIJA”
Beograd – Viminacijum, 21-22. maj 2010.


31-32/2010
jul-decembar 2010.

KATEGORIZACIJA BEOGRADA KAO TURISTIČKOG MESTA

Sadržaj:

Tema broja
03 Kategorizacija Beograda kao turističkog mesta

Prikazi
50 Bečki dani u Beogradu
55 Urbanističko razvojno planiranje u Beču
58 Beograd moderan i postmoderan grad
69 Promocija i razgovor o knjizi Branislava Krstića, Spomenička baština – svjedočanstvo i budućnost prošlosti