Магазина ИНФО – Издања 2009. године

24-25/2009
ооктобар, новембар, децембар 2008
јануар, фебруар, март 2009

Садржај:

Тема броја
03 Пројекат “Чапља” – речни парк Дунава на Новој ади у Београду
сарадња Београда и Фиренце кроз међународни програм “Град-Граду”
Project “Heron” – Danube river park on the new river island in Belgrade
Colaboratoin of Belgrade and Florenc through the international “City to City” program

Усвојени планови
47 Програм за израду Плана детаљне регулације насеља Крњача

Догађаји
54 Web презентација Завода из другог угла: Радионица са групом стручњака из компаније Моварес – Холандија
56 Либескинд у Београду: као повод за поглед на нашу савремену мисао у урбанизму

Прикази
58 Ослонац, а не алиби – о Приручнику за урбани дизајн


26/2009
април, мај, јун 2009

Садржај:

Тема броја
03 Географски Информациони Систем

Усвојени планови
20 План детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковића и комплекса колективних објеката уз улицу Љубе Вучковића – Општи
23 План детаљне регулације за „БГ спортски центар КОВИЛОВО“
на Вождовац

Прикази
25 Научно-стручни скуп Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Палић, од 02. до 04. априла 2009. године
27 Међународни конгрес ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, Fondazione Romualdo del Bianco, Фиренца, Италија, од 05. до 09. марта 2009. године.


Специјално издање
август 2009

Принципи одрживог уређења простора и развоја насеља
Приручник приредио Велимир Ж. Томић

Пред вама се налази Специјално издање часописа ИНФО бр. 4/2009., који је као својеврсни приручник приредио наш уважени колега, урбаниста, господин Велимир Ж. Томић. Свој радни век провео је у Урбанистичком заводу Београда.

Приручник “Принципи одрживог уређења простора и развоја насеља” настао је као плод његовог вишегодишњег бављења принципима развоја градова и насеља. Текст је намењен урбанистима и сматрамо да може бити многоструко користан, на првом месту као подсетник на принципе одрживог развоја градова и насеља, затим као речник термина коришћених уовој области и на крају сматрамо да може бити добар извор литературе, углавном на немачком језику.


27/2009
јул, август, септембар 2009

Садржај:

Тема броја
03 Програм за израду Плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) Од Панчевачког пута (са мостом преко Дунава) до аутопута и везе са Новом Мокролушком улицом
07 Програм за Урбанистички план за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице T6 до Панчевачког пута
11 План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента Од саобраћајнице T6 до Панчевачког пута – сектор 1 (деоница од улице Цара Душана до Зрењанинског пута- М 24.1. са мостом преко Дунава и петљом са Зрењанинским путем)
13 Урбанистички услови за реконструкцију коловоза и тротоара у Ресавској улици на потезу од Немањине улице до Булевара краља Александра
14 Урбанистички услови за реконструкцију коловоза, трамвајске пруге и трамвајске контактне мреже у Булевару краља Александра на деоници од Вуковог споменика до Господара Вучића (Цветкова пијаца)
16 Урбанистички услови за реконструкцију коловоза, трамвајске пруге и трамвајске контактне мреже у улици Карађорђевој, на делу од Савског трга до хотела Бристол (Херцеговачка улица)
18 План детаљне регулације саобраћајног правца Максима Горког од Каленић пијаце до Устаничке улице
20 Улога животне средине у процесу планирања саобраћаја

Прикази
26 Рад Урбанистичког завода Београда у контексту нових закона
28 Искуство ЊУрбанистичког завода Београда у примени новог закона о планирању и изградњи
30 Изложба “Бечка станоградња – Иновативно. Социјално. Еколошки” и радионица „Социјално и модерно – станоградња у Бечу.“