Магазина ИНФО – Издања 2007. године

17/2007
јануар, фебруар, март 2007.

Обале Саве и Дунава представљају привлачно место за постављање различитих пловних објеката који чине својеврсну туристичку атракцију. Сврха овог Плана је да се општим и посебним правилима регулише постављање пловних објеката и уведе ред у овој области.

Садржај:

Дешавања
03 Конгреси, симпозијуми, предавања

Tema broja
05 План места за постављање пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда
08 Situation plan for locating floating facilities in the part of the riverside and river space inside the City of Belgrade territory

Заштита
09 Бродови под заштитом

Истраживања
20 Симпозијум: Ревитализација и реконструкција града

Путовања
24 Bangkok

Прикази
29 Од пограничног града до европске метрополе – едукативни календар Урбанистичког завода града Београда за 2007. годину.
30 Маре Јанакова Грујић Архитекта Драгутин Маслаћ (1875-1937)
31 Награда „Ранко Радовић“

In memoriam
32 др Владимир А. Милић, дипл. инж. арх

Aktuelnosti
33 ТАРА 2007. – VIII зимски фестивал дечије рекреације


18/2007
април, мај, јун

Реке, Сава и Дунав, и позиција Београда који се од ушћа пружа дуж њихових обала, имају сасвим специфичну улогу у животу и развоју града…

Садржај

Тема дана
03 Студија београдског приобаља – прва фаза
24 Summary

Усвојени планови
26 Програм за урбанистички план блока између улица: Мајданска чукарица, Васе Стајића, Паштровићеве и Високе – општина Чукарица

Истраживања
28 Бизнис паркови – нови пословни амбијент далеко од бучних и загађених градских центара
30 Финансирање метрополитенских управа у земљама у транзицији
31 Креативна Барселона у Београду

Путовања
34 Речне обале, Петрограда, Берлина, Лиона, Севиље и Валенсије из личног угла

Прикази
45 Пратећа изложба BDW 2007. – RIVERFRONT RECLAIMED – ПОВРАТАК ОБАЛИ ДУНАВА
46 Варош на води
48 Урбанисти пети


19/2007
јул, август, септембар

Као тему броја представљамо вам
Програм за израду урбанистичког плана мреже станица за снабдевање горивом, који ће надамо се, коначно одговорити на све до сада запажене проблеме при лоцирању ове врсте објеката, као и на изузетно интересовање за могућим локацијама.

Садржај

Тема броја
03 Програм за израду Урбанистичког плана мреже станица за снабдевање горивом (бензинских станица)
20 Summary

Усвојени планови
22 План генералне регулације дела насеља Карабурма –
I i III zona

Истраживања
24 Промоција одрживог урбаног стила живота

Путовања
27 Берлин и Берлинци

Догађаји
37 Манифестација “ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2007”
39 Манифестација Креативна Барселона (у) Београд
43 The IFHP Ranko Radović Student Competition – У знак сећања на проф.др Ранка Радовића

Прикази
45 Безбеднија места – Систем планирања и превенција криминала
48 Бруно Зеви – Концепт за контраисторију архитектуре


20/2007
октобар, новембар, децембар

Представљамо вам III фазу Зелене регулативе – Картирање и вредновање биотопа, пројекат који по свом значају и амбици­озности завређује да буде представљен као тема Ново­годишњег броја, нашег часописа.

Садржај

Тема броја
03 III фаза пројекта “Зелена регулатива Београда” Картирање и вредновање биотопа Београда

III Phase of Project “Belgrade Green Regulation” Mapping And Evaluating Of Belgrade biotopes

Истраживања
22 Зелене пијаце – нови тренд у Европи и свету

Путовања
27 Helsinki Summer School Planning a Growing Urban Region – ФИНСКА
32 Међународна конференција “Историја, наслеђе и ревитализација” SIBIU 2007
33 INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism)
36 “Danube lifeline of Europe” Међународна конференција региона уз Дунав у Улму/Немачка

Догађаји
40 Holcim Awards


Специјално издање
септембар 2007

Комплекс Старог београдског сајмишта лежи на левој обали Саве између моста из Бранкове улице тзв. „Бранковог моста“, старог „Савског моста“ и центра Новог Београда. На супротној страни обале низ падину београдске греде спушта се„Савски амфитеатар“. Ова два моста, која поред моста „Газела“ везују сремски и шумадијски део Београда, уздижу ниво комуникативности и дају посебан акцент овом простору

Старо београдско сајмиште
70 година од отварања Првог међународног сајма узорака

The Old Belgrade Fairground
70 years from the opening of the First Belgrade International Fair of Samples

Садржај:

02 Старо Београдско сајмиште – оснивање и изградња
09 The Old Belgrade Fairground

10 Циљеви и критеријуми реконструкције старог београдског сајмишта
17 Objectives And Criteria For The Old Belgrade Fairground Reconstruction Complex History As A Source Of Planning Problems: Old Belgrade Fairground

25 Урбана рециклажа, стратегија за ревитализацију урбаног и историјског наслеђа градова
39 Закључак