Magazina INFO – Izdanja 2006. godine

13/2006
januar, februar, mart 2006.

Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 26. decembra 2005. godine, donela je Plan detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica: Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića, opština Vračar.

Sadržaj

Tema broja
03 Plan detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica: Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke, Braničevske, Rankeove, Nebojšine, Skerlićeve i Bore Stankovića (opština Vračar)
12 Orden Svetog Save gradonačelniku Beograda Nenadu Bogdanoviću

Prikazi
13 Plan detaljne regulacije za područje između ulica Vojvode Šupljikca, Radivoja Koraća, Mileševske, Mata Vidakovića, Daničareve, Jovana Rajića, Todora od Stalaća i Žičke
15 Program za donošenje odluke o pripremanju plana detaljne regulacije za prostor Trga Republike
17 Program za izradu urbanističkog plana za deo bloka između ulica: Trebevićke, Požeške, Đorđa Ognjanovića i Žarkovačke na Banovom brdu (opština Čukarica)<

Stručni rad
19 Prostorno planiranje instrument integracije Srbije sa Evropom

Događaji
31 Lisbon story-flash back
35 U susret kreativnim gradovima i njihovim kreativnim industrijama

Novosti
40 Kongresi, sajmovi i izložbe


14/2006
april, maj, jun 2006
.

Formiranje Urbanističke službe Beograda datira još iz 1944. godine, kada je osnovan Urbanistički odsek, kasnije Odsek za plansku izgradnju i uređenje grada Beograda, pri Tehničkom odeljenju Izvršnog odbora Narodnog odbora (TO IONO) grada Beograda, sa zadatkom da organizuje i pripremi uslove za izradu novog Generalnog urbanističkog plana Beograda.

Sadržaj

Događaji
03 Kongresi i izložbe
05 Sajmovi

Tema broja
07 Urbanistički zavod – strateško planiranje – Kontinuitet Službe za štite životne sredine Iskustva Urbanističkog zavoda Beograda u izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja planova na životnu sredinu
17 Town Planing Institute: Experiences in making reports about strategic estimations concerning environmental impact of Urban plans
19 Buka na autoputevima u SAD
Problem i mere za njegovo rešavanje

Prikazi
21 Plan detaljne regulacije bloka između ulica Beogradskog bataljona, Nedeljka Čabrinovića i Praške na Banovom brdu (opština Čukarica)

Istraživanje
23 Urbanistički podaci o prostoru i crkvenom graditeljstvu Beograda

Kultura
26 Biblioteka grada Beograda i Urbanistički zavod Beograda: DECA I GRAD

Događaji
29 Peta međunarodna konferencija o pristupačnosti „Pristup 2006: Sloboda kretanja- (ne)pristupačno pravo ?!“
34 Kulturne tranzicije u Jugoistočnoj Evropi Kreativni grad: poređenje vizija i nove mogućnosti u regionu
38 Waterfronts in the Danube Region: Learning from the British Experience / Uređenje obala u regionu Dunava: Iskustva Velike Britanije
40 Boris Podreka u Beogradu


15/2006
jul, avgust, septembar 2006.

Beograd je milionski grad, sa više stotina hiljada putničkih i nekoliko desetina hiljada teretnih vozila. Kao i većina evropskih metropola imao je, a i danas ima probleme u funkcionisanju saobraćaja. Jedan od ključnih problema sa kojim se Grad susreo bio je u oblasti parkiranja …

Sadržaj

Dešavanja
03 Simpozijumi, izložbe, sajmovi, konkursi

Tema broja
05 Parkiranje u Beogradu
09 Analiza lokacija za izgradnju Javnih podzemnih garaža na Javnom građevinskom zemljištu u Centralnoj zoni Beograda
11 Program za Urbanistički plan mreže Javnih garaža
17 Parking in Belgrade
18 Parkiranje u evropskim gradovima

Prikazi
20 Plan detaljne regulacije za područje Rasadnika „Reva II” u Krnjači – I faza
23 Program za Urbanistički plan područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Topalovićeve, Križanićeve, Mis Ibijeve (Zage Malivuk), Paje Jovanovića i Milinka Kušića – opština Zvezdara
25 Program za urbanistički plan područja između ulica: Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Kralja Ostoje, Bačvanske, Rada Neimara, Mahmuta Ibrahimpašića i Strumičke, granice gradske šume „Šumice” i Unutrašnjeg magistralnog poluprstena – opština Voždovac

Istraživanja
27 Meža parkovi u Rigi / Riga Mežaparks Povratak grada u predgrađe / Putting the Urban back into Suburban
31 Štutgart / Stuttgart: Grad skverova / City of squares
33 Muzej Gugenhajm u Bilbaou

Putovanja
37 Konferencija IFHP – Makao, Kina

Događaji
39 Arhitekta Grigorije Samojlov
Izložba: Muzej nauke i tehnike i Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti


16/2006
oktobar, novembar, decembar 2006.

U Urbanističkom zavodu Beograda u toku je izrada Programa za izradu urbanističkog plana za područje Ade Huje, čiji je cilj utvrđivanje zajedničkih polaznih opredeljenja u vezi razvoja prostornih sadržaja duž desne obale Dunava. Razmatrano područje čini priobalni potez od Marine Dorćol do kraja rukavca Ada Huje, odnosno od obale Dunava do Dunavske i Višnjičke ulice.

Tema broja
03 Prostorno – programska provera područja Ade Huje

Pregled radova
10 Arhitektonski fakultet
12 Društvo urbanista Beograda
14 Društvo arhitekata Beograda
16 Klub arhitekata
18 Akademija arhitekture
20 Spatial – Program solutions for Ada Huja area
21 Projekti uređenja rečnih obala u Seulu – Republika Koreja

Istraživanja
24 Saradnja dva grada – Beograda i Pančeva na primeru francuskih gradova
28 Unapređenje prakse učešća javnosti u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja u Srbiji vezano za pitanja životne sredine
32 Urbanizem in prostorsko planiranje v Srbiji Bogata tradicija prostorskega načrtovanja pred izzivi novih družbenih in prostorskih sprememb

Putovanja
34 Geteborg – Radionica Međunarodne organizacija za urbanizam i stanovanje (IFHP)

Literatura
39 Bioklimatska arhitektura – zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi