Магазина ИНФО – Издања 2005. године

2005/10
април, мај, јун 2005.

Организација Јавне стручне провере за подручје уз Војвођанску улицу (у потезу од Савске до Гандијеве улице) је уследила због више захтева и иницијатива за издавање извода из Урбанистичког плана за неке од парцела у предметним блоковима и обавезујућих услова из Генералног плана
Београда 2021.

Садржај:

03 Новости
07 Зоран Зотовић

Tema broja
07 Јавна стручна провера за део блока уз Војвођанску улицу од угла са улицом Савском до угла са улицом Гандијевом

Прикази
Програми
19 Програм за доношење одлуке о изради плана детаљне регулације за подручје привредне зоне ”аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину
21 Програм за израду плана детаљне реулације између улица: Кумодрашке,Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове I, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковића и комплекса колективних објеката уз улицу Љубе Вучковића (Општина Вождовац)
Планови
21 План детаљне регулације блока између улица: Винодолске, Љешке, НХ Петра Мећаве и Лазара Кујунџића (Општина Чукарица)

Економија
21 Прилагођавање Градске Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта одредбама Закона о планирању и изградњи
– учешће Урбанистичког завода

Догађаји
27 Београд и Беч – партнери у новој Европи
Београд, Хотел Интерконтинентал
04.-05.04.2005.
29 Београд – Барселона (сајмови грађевине)
33 27. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
Музеј примењене уметности, Београд
15. марта-17. априла 2005.

Литература
35 Др Дамљановић Тања
Чешко-српске архитектонске везе 1918-1941
35 Мр Гајић М. Ранка
Парцелација и физичка структура града –
примери реконструкције
36 Др Божић Јелена
Вријеме у простору – Теорија и историја заштите градитељског наслијеђа
37 Нови часописи – април, мај и јун 2005.
38 Белешке


11/2005
јул, август, септембар 2005.

Извршни одбор Скупштине града, децембра 2002. године, донео је одлуку о приступању изради Пројекта “Зелена регулатива Београда” и то кроз четири фазе. Израда друге фазе пројекта започета је у децембру 2003. године и поверена је Урбанистичком заводу Београда.

Садржај

03 Новости

Тема броја
05 ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА Друга фаза

Пројект
Регулација подизања, заштите и одржавања зелених површина града Београда
Припрема садржаја и програма за израду Географског информационог система зелених површина Београда

Догађаји
19 УИА 2005 ИСТАНБУЛ
22 ФЕНОМЕН
Заха Хадид у Истанбулу
23 Цивилизација, моћ и архитектура
24 ИСТАНБУЛ
Виђено и доживљено у Истанбулу на XXИИ светском конгресу архитектуре (3.7. – 7.7.2005.)
27 МИНХЕН2005

Прикази
29 Законодавство
Критичка анализа појединих одредби закона о планирању и изградњи и њихове имплементације у процесу урбанистичког планирања

Литература
35 Бојан Бојанић, дипл.ист.уметности
Часопис Архитектура и урбанизам
36 Бојан Бојанић, дипл.ист.уметности
Часопис Форум+
36 Бојан Бојанић, дипл.ист.уметности
Часопис Годишњак града Београда
37 Нови часописи – јул, август, септембар 2005..
38 Белешке


12/2005
октобар, новембар, децембар 2005.

Програм за израду Плана енералне регулације за изградњу гасне мреже и објеката у Београду

Садржај

Тема броја
05 ГАСИФИКАЦИЈА БЕОГРАДА
Програм за израду Плана генералне регулације за изградњу гасне мреже и објеката у Београду

Прикази
17 План детаљне регулације дела централне зоне-просторна целина марина „Дорћол“
19 План детаљне регулације између Северног булевара, Вељка Дугошевића, Супилове, Панте Срећковића, Драгице Правице и границе ДУП-а Спортско-рекреативног комплекса градског парка „Звездара“ – Општина Звездара
21 План детаљне регулације четири месне заједнице општине Звездара и Вождовац – Насеље „Падина“
23 План детаљне регулације за блок између улица: Зрмањске, Васе Стајића,Мајданске Чукарице, Високе и Кировљеве, Општина Чукарица
25 План детаљне регулације привредне зоне „Горњи Земун“ у Земуну – зоне 3 и 4
27 Програм за израду Плана за насеље Мали Мокри Луг – Општина Звездара
31 Програм за израду Плана детаљне регулације блока између улица Београдског батаљона, Недељка Чабриновића и Прашке на Бановом брду (општина Чукарица)

Истраживања
32 УСЕК (Vмиленијум пре нове ере)
Археолошко налазиште на Бањици које треба упознати

Догађаји
35 БЕОГРАД И БЕЧ
Покушај сарадње
43 ИАНС 2005. – XXXIII Конгрес међународне асоцијације за науку о становању Трансформација стамбених насеља кроз пројектовање

Из мог угла
46 Подршка инцијативи: Генералштаб – споменик културе Реконструкција и ревитализација у центар културе

Литература
48 Нови часописи – октобар, новембар, децембар 2005.