Kontakt

Javno urbanističko preduzeće
Urbanistički zavod Beograda
Bulevar despota Stefana 56
11108 Beograd
Srbija

Telefoni za kontakt:

Centrala
011 3331 500

Direktor

Kabinet direktora
011 3331 510

Sektor za strateško planiranje i razvoj
011 3331 580

Sektor za regulaciono planiranje
011 3331 619

Sektor za saobraćaj
011 3331 580

Sektor za komunalnu infrastrukturu
011 3331 580

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove
011 3331 505

Faks
011 3331 550

Elektronska pošta
office@urbel.com