Контакт

Јавно урбанистичко предузеће
Урбанистички завод Београда
Булевар деспота Стефана 56
11108 Београд
Србија

Телефони за контакт:

Централа
011 3331 500

Директор

Кабинет директора
011 3331 510

Сектор за стратешко планирање и развој
011 3331 580

Сектор за регулационо планирање
011 3331 619

Сектор за саобраћај
011 3331 580

Сектор за комуналну инфраструктуру
011 3331 580

Сектор за финансијске, правне и опште послове
011 3331 505

Факс
011 3331 550

Електронска пошта
office@urbel.com