Јелена Николић

Јелена Николић (Сарајево, 1984). Основну школу и гимназију завршила у Београду, где је и дипломирала на основним, а потом и специјалистичким академским студијама. Након одбране специјалистичког рада на тему „Анализа програма за социјално становање у Београду у периоду 2000-2009 године“ на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на смеру Урбана обнова – градови у новом миленијуму, 2011. године стиче звање Специјалисте за урбану обнову.
Додатно образовање је стекла из области пословне етике и јавног менаџмента, пословног преговарања и анализа, како од домаћих тако и од иностраних предавача. Говори течно енглески и служи се немачким језиком.
Знања је проширила у Америци, Канади, Енглеској, Немачкој и Италији.
Стално запослена на руководећој позицији у приватном сектору.