Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.21/2019

Предмет јавне набавке: Аdobe Creativ Cloud for Teams Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2019

Предмет јавне набавке: Осигурање имовине и лица Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата на софтвере Autodesk (AutoCAD with...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2019

Предмет јавне набавке: Рачунарске компоненте Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.14/2019

Предмет јавне набавке: Геодетске подлоге за израду измене и допуне...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2019

Предмет јавне набавке: Мобилни телефони (апарати) Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2019

Предмет јавне набавке: Закуп мултифункционалних уређаја Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2019

Предмет јавне набавке: Годишња претплата Microsoft Office 365 Business Essentials...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.10/2019

Предмет јавне набавке: Обука за рад у софтверу Autodesk AutoCAD...
Read More
1 3 4 5 6 7 16