Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.01/2020

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.37/2019

Predmet javne nabavke: Održavanje higijene u poslovnom prostoru Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.36/2019

Predmet javne nabavke: Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.35/2019

Predmet javne nabavke: Održavanje higijene u poslovnom prostoru Poziv za...
Read More

POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR.31/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru PTV „Visum...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.33/2019

Predmet javne nabavke: Štampanje publikacije „Urbanizam Beograda“ Poziv za podnošenje...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.32/2019

Predmet javne nabavke: Kupovina putničkog automobila uz zamenu “staro za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.30/2019

Predmet javne nabavke: Podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.34/2019

Predmet javne nabavke: Obuka za rad u softveru Civil 3D...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.29/2019

Predmet javne nabavke: Računari Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti...
Read More