Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2020

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Планa детаљне регулације...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.37/2019

Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у пословном простору Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.36/2019

Предмет јавне набавке: Физичко-техничко обезбеђење објекта Позив за подношење понуде...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.35/2019

Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у пословном простору Позив за...
Read More

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.31/2019

Предмет јавне набавке: Обука за рад у софтверу PTV „Visum...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.33/2019

Предмет јавне набавке: Штампање публикације „Урбанизам Београда“ Позив за подношење...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.32/2019

Предмет јавне набавке: Kуповина путничког аутомобила уз замену “старо за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.30/2019

Предмет јавне набавке: Подлоге за потребе израде Плана детаљне регулације...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.34/2019

Предмет јавне набавке: Обука за рад у софтверу Civil 3D...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.29/2019

Предмет јавне набавке: Рачунари Позив за подношење понуде можете преузети...
Read More