Javne nabavke

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.10/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje i popravka računarske opreme Poziv za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.09/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje klima uređaja Poziv za podnošenje ponude...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.04/2020

Predmet javne nabavke: Godišnje ažuriranje i podrška sa održavanjem za...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.08/2020

Predmet javne nabavke: Geološko-geotehničke usluge (podloge) za potrebe izrade Analize...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.07/2020

Predmet javne nabavke: Laptop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.05/2020

Predmet javne nabavke: Održavanje informacionog sistema za elektronsko vođenje kancelarijskog...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2020

Predmet javne nabavke: Softverska licenca Pantheon Poziv za podnošenje ponude...
Read More

Plan javnih nabavki za 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti ovde. Izmenu...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.03/2020

Predmet javne nabavke: Desktop računari Poziv za podnošenje ponude možete...
Read More

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.02/2020

Predmet javne nabavke: Kertridži i toneri Poziv za podnošenje ponude...
Read More