Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2016

Предмет јавне набавке Осигурање имовине и лица Назив наручиоца Урбанистички...
Read More

ЈАВНA НАБАВКА БР.10/2016

  Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за вођење кадровске евиденције...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2016

  Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније Назив наручиоца Урбанистички...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.08/2016

Предмет јавне набавке Услуге мобилне телефоније Назив наручиоца Урбанистички завод...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/2016

Предмет јавне набавке Рачунарске компоненте Партије Партија 1: монитори, Партија...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.07/2016

Предмет јавне набавке Одржавање хигијене у пословном простору Назив наручиоца...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.06/2016

Предмет јавне набавке Физичко – техничко обезбеђење Назив наручиоца Урбанистички...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/2016

  Предмет јавне набавке Геодетске и геолошке подлоге за потребе...
Read More

План јавних набавки за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде. Одлуку...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/2016

Предмет јавне набавке Коричење документације Назив наручиоца Урбанистички завод Београда...
Read More