Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2020

Предмет јавне набавке: Клима уређаји Позив за подношење понуде можете...
Read More

ЈАВНA НАБАВКA БР.17/2020

Предмет јавне набавке: Гориво за службени аутомобил Обавештење о закљученом...
Read More

ЈАВНA НАБАВКA БР.19/2020

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније Обавештење о закљученом уговору...
Read More

ЈАВНA НАБАВКA БР.16/2020

Предмет јавне набавке: Електрична енергија Обавештење о закљученом уговору можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.14/2020

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2020

Предмет јавне набавке: Десктоп рачунари Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2020

Предмет јавне набавке: Рачунарске компоненте Позив за подношење понуде можете...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.11/2020

Предмет јавне набавке: Годишња претплата Microsoft 365 Business Standard Позив...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.10/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање и поправка рачунарске опреме Позив за...
Read More

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.09/2020

Предмет јавне набавке: Одржавање клима уређаја Позив за подношење понуде...
Read More
1 2 3 15