Istorijat

Tradicija duga sedamdeset godina

Pretečom današnjeg Urbanističkog zavoda Beograda se smatra Urbanistički institut pri Ministarstvu građevina Narodne Republike Srbije koji je osnovan posle Drugog svetskog rata, iako su njegovi začeci u institucijama XIX veka kao što su: Građevinsko odeljenje Popečiteljstva vnutrenih dela iz 1862. godine, a potom i iz njega proizašlog, Ministarstva građevina sa svojim posebnim odeljenjima iz 1881. godine.

Tokom šest decenija Zavod je transformisan više puta, a od 1999. godine je organizovan kao javno preduzeće čija je osnovna delatnost izrada urbanističkih planova, različitog nivoa i obuhvata.

Do 1948. godine

Centralna gradska služba koja se brine o urednosti izgradnje, odnosno služba sa posebnim takvim ovlašćenjima, pojavljuje se još 1945. godine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji i to kao Urbanistički odsek INO-a, čiji je posao – priprema Generalnog plana Beograda. Iste godine preusmerava se u Urbanistički institut NR Srbije, koji formalno zaživljava tek 1946. godine, a već 1947. godine ustupa mesto Urbanističkom zavodu pri Planskoj komisiji Srbije.

1948 – 1958. godine

Godine 1948. transformiše se u Urbanistički zavod IONO-a u slobodnijem prevodu – Urbanistički zavod Beograda, dakle sa imenom koje danas nosi. Ovaj Zavod u toku naredne dve godine pripremio je vrlo zapažen Generalni urbanistički plan Beograda – Idejni urbanistički plan Beograda, izrađen 1948. godine, pod rukovodstvom arh. Nikole Dobrovića, odnosno Generalni plan Beograda, usvojen 20. X 1950. godine. Nakon ovog plana delatnost Zavoda prilično je utihnula, zamrla.

1958 – 1974. godine

Urbanistički zavod grada Beograda, oformljen 1958. godine, organizacija je od posebnog društvenog interesa. To svojstvo Zavod i danas ima kao javno preduzeće. U narednih petnaestak godina višestruko je uvećan broj zaposlenih. Urađen je veliki broj planova uključujući i čuveni – Generalni urbanistički plan Beograda, 1972. godine.

1974 – 1992. godine

1974. godine urbanizam, shvaćen kao podvrsta društvenog planiranja sa delatnošću koja zadržava prefiks urbanističke (generalni urbanistički plan, detaljni, urbanistički uslovi, tj. uslovi za uređenje prostora) pripada Zavodu za planiranje razvoja grada Beograda, s tim što se upravni poslovi ranijeg Urbanističkog zavoda prenose u novoobrazovani Sekretarijat za urbanizam, što će ostati do današnjeg dana. I ovaj Zavod živi sve do 1986. godine, kada poslovi detaljnog urbanističkog planiranja i pripreme urbanističkih uslova odlaze na tržište, a novoosnovani Gradski zavod za planiranje od urbanističkih poslova zadržava samo oblast generalnog urbanističkog planiranja. Ovakav Zavod će potrajati šest godina – do 1992. godine.

Od 1992. do danas…

1992. godine Zavod biva preuzet u gradsku upravu, pa gubi prefiks – gradski, i postaje Zavod za planiranje, sa delatnošću prethodnog Zavoda. Krajem 1994. godine nastaje sadašnji Urbanistički zavod Beograda, dakle ponovo – urbanistički, i ponovo sa nadležnošću nad pripremom svih urbanističkih proizvoda, da bi krajem 1999. godine dobio i status javnog preduzeća. U odnosu na Urbanistički zavod 1958-1974. godine izvan Zavoda ostaju samo upravni urbanistički poslovi.