Генерални урбанистички план

Генерални урбанистички план, скраћено ГУП, је традиционално основни, стратешки план просторног развоја Београда.

Први послератни, аутентични ГУП усвојен 1950. године је недавно отпутовао на изложбу у Музеј модерне уметности у Њујорку, и биће тамо до јануара 2019.године.

ГУП Београда 2000, усвојен 1972. године, сматра се представником златног доба урбанизма у бившој Југославији и Београду и узором за европске и светске градове са достигнућима која одговарају циљевима одрживог развоја УН Хабитат 3, усвојеним 2016. године.

Концепција урбаног развоја и стратешка опредељења ГП Београда 2021 из 2003. године задржани су у важећем ГУП Београда 2021, уз преиспитивање економских и демографских услова и усклађени са измењеним приоритетима Града.

Окосницу планског развоја Београда чине локације за велике градске пројекте, простори од посебног интереса за град, рехабилитација и трансформација некадашњих индустријских и војних комплекса, уз раније дефинисана планска решења за привредне зоне и паркове. План је усвојен марта 2016. године и објављен у „Службеном листу града Београда“ број 11/2016.