Delatnosti

Urbanistički zavod Beograda izrađuje strategije razvoja i strateške i operativne planove za grad Beograd, kao i urbanističko-tehnička dokumenta za sprovođenje planova, studije, analize i projekte. U izradi planova i predloga posebno vodimo računa o ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti i društvenoj održivosti. Registrovani smo za obavljanje delatnosti „prostornog planiranja“ i prateće i komplementarne delatnosti kao što su istraživanja, studije, konsalting i menadžment, izradu baza podataka i izdavačku delatnost. U saradnji sa lokalnim i međunarodnim fakultetima i institutima Zavod održava i  usavršava svoja znanja i doprinosi kontinualnoj edukaciji kolega urbanista u Srbiji. Pravni okvir za naš rad čini set zakona vezanih za oblast organizacije, upravljanja i planiranja prostora, i to: Zakon o planiranju i izgradnji: 72/2009-105, 81/2009-76 (ispravka), 64/2010-66 (US), 24/2011-3, 121/2012-14, 42/2013-37 (US), 50/2013-23 (US), 98/2013-258 (US), 132/2014-3, 145/2014-72, 83/2018-18, 31/2019-9, 37/2019-3 (dr. zakon), 9/2020-3, Zakon o glavnom gradu (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 129/07), Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 129/07), Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 47/11), zatim Statut grada Beograda (“Službeni list grada Beograda” br. 6/10 i 23/13) i drugi zakoni i podzakonski akti koji regulišu ovu delatnost. Rad Urbanističkog zavoda Beograda finansira se iz sredstava budžeta Grada i iz prihoda od fizičkih i pravnih lica. Cenovnik usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda“ objavljuje se u Službenom listu Grada Beograda.