OBAVEŠTENJE O RADU SA STRANKAMA OD 7. JULA 2020. GODINE

Javno urbanističko preduzeće Urbanistički zavod Beograda, u cilju sprečavanja širenja epidemije virusa COVID-19, neće obavljati direktnu komunikaciju sa strankama. Molimo stranke da komunikaciju obavljaju poštom, na adresi:

Javno urbanističko preduzeće Urbanistički zavod Beograda
Bulevar despota Stefana 56
11000 Beograd, Srbija

ili elektronskom poštom na adresi: office@urbel.com
Broj telefona za neophodne informacije je 011 3331- 510

Ukoliko niste u mogućnosti da zahtev pošaljete elektronskom poštom, isti možete predati na privremeno postavljenom prijemnom boksu koji se nalazi na ulazu Urbanističkog zavoda sa leve strane.

MONOGRAFIJA
70 godina Urbanističkog zavoda Beograda

Aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova građevinskog područja grada Beograda