Studija socijalnog stanovanja

Studija socijalnog stanovanja predstavlja osnovu za izradu Nacionalne strategije razvoja socijalnog stanovanja i deo je Strategije prostornog razvoja Republike Srbije.

Osnovni cilj Studije socijalnog stanovanja je definisanje pojma i preporuka za uspostavljanje politike socijalnog stanovanja Republike Srbije, u okviru Strategije prostornog razvoja Republike Srbije. Studija pruža iscrpnu informaciju o dosadašnjim aktivnostima u tom pravcu i predstavlja mnogobrojna iskustva drugih zemalja. Studija socijalnog stanovanja predstavlja osnov u pripremi Nacionalne Strategije razvoja socijalnog stanovanja RS.
Zbog toga je sačinjena detaljna analiza i sistematizacija dosadašnjih rezultata u ostvarivanju socijalnog stanovanja u Republici Srbiji i posebno u gradu Beogradu u prethodnom periodu.

Jedan od ciljeva Studije je istraživanje i usklađivanje terminologije u izvedenim projektima i projektima u toku, kao i usaglašavanje sa pojmovima predloženim u Zakonu o socijalnom stanovanju.

Ova Studija postavlja ciljeve sistema socijalnog stanovanja u Srbiji, daje smernice za uspostavljanje organizacije i nosilaca politike socijalnog stanovanja na lokalnom nivou, naglašava važnost utvrđivanja modaliteta subvencionisanja, finansiranja i kreditiranja socijalnog stanovanja, ukazuje na značaj socijalne inkluzije i socijalne kohezije i postavlja strateške prioritete u duhu održivog razvoja.

Studiju socijalnog stanovanja pripremio je stručni tim Urbanističkog zavoda Beograda i nevladine organizacije „Program za urbani razvoj“, a uz podršku Palgo centra, Grupe 484, Kontaktnog biroa grada Beča – ComPRessa-a i Ambasade Austrije u Beogradu.