Публикације

МагазинИНФО

Магазин ИНФО 41

ТЕМА БРОЈА – ЈУБИЛЕЈ 70 година планирања у Урбанистичком заводу Београда Садржај: Нови брутализам зграде Урбанистичког завода Сећање на Милутина Главичког Милутин Главички: „Од плана ка планирању“ План туристичких зона...
Опширније
МагазинИНФО

Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19) Садржај Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве Анализа варијантних решења тунелске везе Савске и Дунавске падине ПДР за изградњу фекалног...
Опширније
Публикације

БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити...
Опширније
Публикације

Старо београдско сајмиште као старо језгро Новог Београда

Мултимедијални пројекат поводом 60 година Урбанистичког завода Београда (1948-2008) Овај пројекат је један у низу од планираних током јубиларне 2008. године. У оквиру Салона архитектуре 2008. Урбанистич­ки завод Београда и Друштво...
Опширније
Публикације

Безбеднија места

Систем планирања и превенције криминала Наслов оргинала: -Safer Places –The Planning System and Crime Prevention- Office of the Deputy Prime Minister Eland House Bressenden Place London SW1E 5DU www.odpm.gov.uk  Home...
Опширније
Публикације

СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Студија о безбедности јавних градских простора у Београду Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у...
Опширније