Публикације

МагазинИНФО

Магазин ИНФО 41

ТЕМА БРОЈА – ЈУБИЛЕЈ 70 година планирања у Урбанистичком заводу Београда Садржај: Нови брутализам зграде Урбанистичког завода Сећање на Милутина Главичког Милутин Главички: „Од плана ка планирању“ План туристичких зона...
Read More
МагазинИНФО

Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19) Садржај Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве Анализа варијантних решења тунелске везе Савске и Дунавске падине ПДР за изградњу фекалног...
Read More
Публикације

БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити...
Read More
Публикације

Старо београдско сајмиште као старо језгро Новог Београда

Мултимедијални пројекат поводом 60 година Урбанистичког завода Београда (1948-2008) Овај пројекат је један у низу од планираних током јубиларне 2008. године. У оквиру Салона архитектуре 2008. Урбанистич­ки завод Београда и Друштво...
Read More
Публикације

Безбеднија места

Систем планирања и превенције криминала Наслов оргинала: -Safer Places –The Planning System and Crime Prevention- Office of the Deputy Prime Minister Eland House Bressenden Place London SW1E 5DU www.odpm.gov.uk  Home...
Read More
Публикације

СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Студија о безбедности јавних градских простора у Београду Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у...
Read More