Публикације

29.12.2017. / МагазинИНФО

Магазин ИНФО 39/40

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЕОГРАДА (ЦЕЛИНЕ 1-19) Студија капацитета и типологије изградње на простору леве обале Саве / AНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ / ПДР за изградњу...
Опширније
29.12.2017. / Публикације

БЕОГРАД У МАПАМА И ПЛАНОВИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА

Кроз карте и планове могуће је пратити како су генерације наших претходника доживљавале и осмишљавале живот око ушћа двеју река. Ради потпунијег разумевања градитељских одлука неопходно је, да поновимо, уважити...
Опширније
29.12.2017. / Публикације

Старо београдско сајмиште као старо језгро Новог Београда

Мултимедијални пројекат поводом 60 година Урбанистичког завода Београда (1948-2008) Овај пројекат је један у низу од планираних током јубиларне 2008. године. У оквиру Салона архитектуре 2008. Урбанистич­ки завод Београда и Друштво...
Опширније
29.12.2017. / Публикације

Безбеднија места

Систем планирања и превенције криминала Наслов оргинала: -Safer Places –The Planning System and Crime Prevention- Office of the Deputy Prime Minister Eland House Bressenden Place London SW1E 5DU www.odpm.gov.uk  Home...
Опширније
29.12.2017. / Публикације

СИГУРНИЈИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Студија о безбедности јавних градских простора у Београду Циљ овог пројекта и истраживања који је његов саставни део је скретање пажње стручне и шире јавности на овај аспект живота у...
Опширније