Propisi i izveštaji

Propisi koji regulišu rad institucije


Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o javnim preduzećima

Statut Urbanističkog zavoda Beograda

Osnivački akt Urbanističkog zavoda Beograda:
Odluka o promeni osnivačkog akta javnog urbanističkog preduzeća

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Urbanističkom zavodu Beograda

Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Postupak po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
Odluka o imenovanju lica za postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja


 Izveštaji


2017. godina

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – IV kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – IV kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – III kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – III kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – II kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – II kvartal

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – I kvartal

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za 2017. godinu – I kvartal

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2021.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2026.

Program poslovanja za 2017. godinu

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

2016. godina

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za četvrti kvartal 2016.

Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za četvrti kvartal 2016.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za treći kvartal 2016.

Odluka o usvajanju rebalansa programa poslovanja za 2016

Rebalans programa poslovanja za 2016

Rešenje o saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za drugi kvartal 2016.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za prvi kvartal 2016.

Program poslovanja za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu

2015. godina

Program poslovanja za 2015. godinu

Rebalans II programa poslovanja za 2015. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2015

Zaključak izveštaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2015