Прописи и извештаји

Прописи који регулишу рад институције


Закон о планирању и изградњи

Закон о јавним предузећима

Статут Урбанистичког завода Београда

Оснивачки акт Урбанистичког завода Београда

Ценовник услуга Урбанистичког завода Београда

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци

Упутство за спровођење набавки на које се не односи закон о јавним набавкама

Поступак унутрашњег узбуњивања
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Поступак по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
Одлука о именовању лица за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја


 Извештаји


2021. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину – I квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал

Програм пословања за 2021. годину

2020. година

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину – закључак

Ребаланс програма пословања за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године – I квартал

Програм пословања за 2020. годину

2019. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 31.12.2019. године – IV квартал; Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.09.2019. године – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.06.2019. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Програм пословања за 2019. годину

2018. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.09.2018. године – II квартал, и Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.06.2018. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 31.03.2018. године – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Програм пословања за 2018. годину

Извештај независног ревизора за 2017

Потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за 2017

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2017

2017. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2026.

Програм пословања за 2017. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

 2016. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2016.

Одлука о усвајању ребаланса програма пословања за 2016

Ребаланс програма пословања за 2016

Решење о сагласности на ребаланс програма пословања за 2016

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за други квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2016.

Програм пословања за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2015. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2015. годину

2015. година

Програм пословања за 2015. годину

Ребаланс II програма пословања за 2015. годину

Извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015

Закључак извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015