Прописи и извештаји

Прописи који регулишу рад институције


Закон о планирању и изградњи

Закон о јавним предузећима

Статут Урбанистичког завода Београда

Оснивачки акт Урбанистичког завода Београда:
Одлука о промени оснивачког акта јавног урбанистичког предузећа

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Урбанистичком заводу Београда

Поступак унутрашњег узбуњивања
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Поступак по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
Одлука о именовању лица за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја


 Извештаји


2017. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2026.

Програм пословања за 2017. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

2016. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за четврти квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2016.

Одлука о усвајању ребаланса програма пословања за 2016

Ребаланс програма пословања за 2016

Решење о сагласности на ребаланс програма пословања за 2016

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за други квартал 2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2016.

Програм пословања за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2015. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2015. годину

2015. година

Програм пословања за 2015. годину

Ребаланс II програма пословања за 2015. годину

Извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015

Закључак извештај о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2015