Планови у изради

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У ОВЧИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, Градска општина Палилула обавиће се у згради...
Опширније

29

Dec 17

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТЕВАНА БРАКУСА, ВАЉЕВСКЕ И ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације подручја између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, Градска...
Опширније

29

Dec 17

ИЗМЕНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измену плана детаљне регулације за подручја између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша...
Опширније

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА И АУТОПУТА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута, Градска општина...
Опширније

29

Dec 17

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део Блока 20, градска општина Нови Београд обавиће...
Опширније

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина...
Опширније

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 13

ГРАДСКA ОПШТИНA НОВИ БЕОГРАД ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд обавиће се у...
Опширније