Планови у изради

3

Jul 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ КУМОДРАШКУ УЛИЦУ ОД УСТАНИЧКЕ УЛИЦЕ ДО ДАРВИНОВЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац...
Read More

30

Apr 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ УЗ ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ, ЈУЖНО ОД РАСКРСНИЦЕ СА АУТОПУТСКОМ ОБИЛАЗНИЦОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина...
Read More

23

Apr 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац обавиће се у згради Градске...
Read More

16

Apr 18

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 25 И 26 У НОВОМ БЕОГРАДУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена плана детаљне регулације Блокова 25 и 26 у Новом Београду обавиће се у згради Градске...
Read More

19

Mar 18

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ И WELLNES И SPA ЦЕНТРА НА ПОДРУЧЈУ КО КОРАЋИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellnes и spa центра на подручју КО...
Read More

19

Mar 18

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја града Београда обавиће се у згради Градске управе...
Read More

19

Mar 18

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 51 У НОВОМ БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду – Прва фаза обавиће се...
Read More

18

Mar 18

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА „БОРЧАНСКИ ПРЕТОК“ И УЛИЦА: ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И ХОПОВСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток“ и улица: Зрењанински пут, Братства и Јединства...
Read More

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У ОВЧИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације бање у Овчи, Градска општина Палилула обавиће се у згради...
Read More

29

Dec 17

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТЕВАНА БРАКУСА, ВАЉЕВСКЕ И ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације подручја између улица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, Градска...
Read More

29

Dec 17

ИЗМЕНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ НА ДОРЋОЛУ

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измену плана детаљне регулације за подручја између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша...
Read More

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА И АУТОПУТА

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута, Градска општина...
Read More

29

Dec 17

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за део Блока 20, градска општина Нови Београд обавиће...
Read More

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, Градска општина...
Read More

29

Dec 17

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 13

ГРАДСКA ОПШТИНA НОВИ БЕОГРАД ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд обавиће се у...
Read More