O nama

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda.

Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu.

Organizuje i učestvuje na stručnim javnim tribinama, radionicama, seminarima, forumima uključujući i javne prezentacije i javni uvid.

Profesionalnost kadrova, praćenje savremenih svetskih trendova i iskustava, vizionarstvo mladih i iskustvo starijih generacija čine da je Urbanistički zavod Beograda najznačajnija planerska institucija u gradu.

Mi volimo naš posao i želimo da Beograd bude savremen, kreativan, racionalan i za život, rad i boravak, prijatan evropski grad.

Hoćemo zato da se u Beogradu planira, projektuje i gradi, da bude konkurentan i održiv i da oni koji žele da rade, u njemu mogu naći posao i budućnost.