О нама

Урбанистички завод Београда је јавно урбанистичко предузеће основано од стране Скупштине града Београда за потребе израде планских докумената од интереса за изградњу и уређење Београда.

Сарађује са институцијама надлежним за урбанизам и планирање у другим европским градовима, представницима инвестиционих група и фондова испред влада других земаља и различитим представницима непрофитног сектора на пројектима у региону.

Организује и учествује на стручним јавним трибинама, радионицама, семинарима, форумима укључујући и јавне презентације и јавни увид.

Професионалност кадрова, праћење савремених светских трендова и искустава, визионарство младих и искуство старијих генерација чине да је Урбанистички завод Београда најзначајнија планерска институција у граду.

Ми волимо наш посао и желимо да Београд буде савремен, креативан, рационалан и за живот, рад и боравак, пријатан европски град.

Хоћемо зато да се у Београду планира, пројектује и гради, да буде конкурентан и одржив и да они који желе да раде, у њему могу наћи посао и будућност.