Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. godine

IZLOŽBA U MUZEJU GRADA BEOGRADA
„Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. godine“

O svim važnim momentima koji su upisani u ličnu kartu našeg grada govori izložba „Stvaranje modernog Beograda: od 1815. do 1964. iz zbirke Muzeja grada Beograda” Postavka je predstavljena na prvom spratu Muzeja grada u Resavskoj ulici u periodu od 17. aprila do 2. juna 2019. godine.

Autori izložbe su mr Angelina Banković, viši kustos Muzeja grada, i dr Zlata Vuksanović Macura, naučni saradnik Geografskog instituta „Jovan Cvijić” SANU. Dokumentarna izložba obuhvata prikaz urbanističkog i arhitektonskog razvoja Beograda u periodu dugom 150 godina. Za to vreme glavni grad transformisao se iz pogranične orijentalne varoši u moderan evropski grad.

Izložba je podeljena u tri hronološke celine. Prvu čini doba 19. veka – od 1815. do 1914. godine, kada je Srbija postepeno osvojila nezavisnost i slobodu, a Beograd postao prestonica Kraljevine Srbije. Sledeća celina obuhvata dve decenije između dva svetska rata, od 1918. do 1941, u kojima se Beograd  kao prestonica novoformirane Kraljevine Jugoslavije suočavao sa uspesima i kontrastima na putu ka evropeizaciji i modernizaciji. U trećem delu predstavljeno je vreme obnove i izgradnje posle Drugog svetskog rata, do 1964. godine iz koje potiče hronološki najmlađa grupa materijala koja se čuva zbirci.