RANI JAVNI UVID U PLAN GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU, SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA

RANI JAVNI UVID u Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elemetntima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. februara  do 6. marta 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 6. marta 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769986-rani-javni-uvid-povodom-izrade-generalne-regulacije-sinskih-sistema-u-beogradu-sa-elementima-detaljne-razrade-za-i-fazu-prve-linije-metro-sistema-_2/