RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA PODRUČJE ZAPADNO OD ULICE BAHTIJARA VAGABZADE, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za područje zapadno od ulice Bahtijara Vagabzade, Gradska opština Savski venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 12. do 27. februara 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. februara 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770425-rani-javni-uvid-u-pdr-za-podrucje-zapadno-od-ulice-bahtijara-vagabzade/