RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU VODOVA 110kV RADI PRIKLJUČENJA POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U VINČI NA MREŽU, GRADSKE OPŠTINE PALILULA, ZVEZDARA I GROCKA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za izgradnju vodova 110kV radi prključenja postrojenja za upravljanje otpadom u Vinči na mrežu, Gradske opštine Palilula, Zvezdara i Grocka, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 31. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755969-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-izgradnju-vodova-110kv-radi-prikljucenja-postrojenja-za-urpavljanje-otpadom-u-vinci_2/