RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA ZRENJANINSKOG PUTA SA KONTAKTNIM PODRUČJEM, OD KANALA SEBEŠ DO SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, Gradska opština Palilula obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. maja 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772942-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-dela-zrenjaninskog-puta-sa-kontaktnim-podrucjem-od-kanala-sebes-do-saobracajnice-severna-tangenta/