RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA IZMEĐU ULICA RAŠKA DIMITRIJEVIĆA I BEŽANIJSKIH ILEGALACA, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela blika između ulica Raška Dimitrijevića i Bežanijskih ilegalaca, Gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. do 19. februara 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 19. februara 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770003-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-dela-bloka-izmedju-ulica-raska-dimitrijevica-i-bezanijskih-ilegalaca_2/