RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE – FAZA I1, OPŠTINA VOŽDOVAC, ZA BLOK 4, IZMEĐU ULICA: VOJVODE STEPE, BORISAVLJEVIĆEVE, PIROĆANČEVE I BOŽE JANKOVIĆA

RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune plana detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe – Faza I1, opština Voždovac, za blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 7. do 21. oktobra 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 21. oktobra 2019. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1765644-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-sireg-podrucja-uz-ulicu-vojvode-stepe—faza-i1/