RANI JAVNI UVID U IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE IZMEĐU ULICA: GOSPODARA VUČIĆA, GRČIĆA MILENKA I USTANIČKE – OPŠTINA VOŽDOVAC, ZA BLOK IZMEĐU ULICA: RADA KONČARA, BANJALUČKA, TODORA DUKINA I VOJVODE PRIJEZDE

RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke – opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. maja 2020. godine.  

Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na Ranom javnom uvidu pre uvođenja vanrednog stanja.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772941-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-prostorne-celine-izmedju-ulica-gospodara-vucica-grcica-milenka-i-ustanicke-opstina-vozdovac-za-blok-izmedju-ulica-rada-koncara-banjalucka-todora-dukina-i-vojvode-prijezde/