PROMOCIJA MONOGRAFIJE “PEJZAŽNA KULTURNA BAŠTINA SRBIJE”

U organizaciji Saveza inženjera i tehničara Srbije (Kneza Miloša 7, Beograd) i njegove kolektivne članice Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, u sredu 10. aprila 2019. godine, sa početkom u 18 časova, biće održana promocija monografije autora prof. dr Ljiljane Vujković “Pejzažna kulturna baština Srbije”.

Monografija „PEJZAŽNA KULTURNA BAŠTINA SRBIJE“   – obra­đuje ze­lene pro­­­­s­tore, koji sve više postaju spome­nici pri­ro­de i pej­za­žne kulturne baštine Srbije.

Name­nje­na je prevas­hodno inženje­ri­ma pejzaž­ne arhi­tekture, arhitek­tima i svima onima koji žele da se upoznaju sa značajnim isto­rijskim i kultur­nim nasleđem u oblasti pejza­ž­ne arhitekture, sa onim značajnim ostvare­njima, koja su nastala u našoj ze­m­lji u poslednjih stope­de­set godina i zadržala se do danas, naravno u nešto iz­menjenom obliku, ali uglavnom na prostorima na kojima su nastajala i sa je­d­i­nim ciljem da pozi­tiv­no utiču na sredinu u kojoj se nalaze, bilo svojim estet­skim vrednostima, bilo pozitivnim uticajem na okruženje u smislu stvaranja op­timalnih uslova za ži­vot, rad i od­mor.

O monografiji će govoriti recenzenti prof. dr Nađa Kurtović-Folić, dr Dobrivoje Tošković naučni savetnik i autorka monografije.