Predavanje SMART MOBILITY – KONCEPT ILI ALAT ZA POSTIZANJE ODRŽIVE BUDUĆNOSTI

Profesor dr. Slaven Tica, dipl. inž. saobraćaja, šef katedre za drumski i gradski transport Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, će održati predavanje 03.04.2019. god.  u 13 sati i 30 minuta u Velikoj sali Urbanističkog zavoda Beograda, u okviru redovnih aktivnosti Urbanističkog zavoda na organizaciji stručnih panela i diskusija vezanih za aktuelne teme koje se odnose na strategiju urbanog razvoja i njihovu interakciju sa urbanim transportnim sistemom.