ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.35/2019

Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у пословном простору

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.