POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.32/2019

Predmet javne nabavke: Kupovina putničkog automobila uz zamenu “staro za novo“

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenom možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.